Schrappen na H. J. de Vries liet jaartal 1955. Het jaartal 1955 achter de naam W. F. Dubbel- deman en de naam A. J. A. Huyser verande ren in 1957 wegens herkiezing. In de in het Bestuur van de Raad ontstane vaca ture door het aftreden van de heer G. J. Milius als lid van de Afdelingsraad is voorzien door de benoeming van de heer A. F. Wolf f te Utrecht tot gedelegeerd lid. Tot Vice-Voorzit- ler werd benoemd het Dagelijks Bestuurslid, de heer M. J. W. Peters uit Venlo. Pag. 5: Afdeling 's-Gravenhage. De jaartallen 1955 veranderen in 1957. aan gezien de betrokken bestuursleden zijn her kozen. Afdeling Rotterdam. De heer Uges is afgetreden als bestuurslid en vervangen door de heer E. J. Weier. De heren Blad en Dubbeldeman zijn herbe noemd. Het Bestuur is thans als volgt samengesteld: C. van Willigen, Wassenaar, Voorzitter aftr. 1956 C. J. Blad. Amsterdam. Vice- Voorzitter 1957 W. F. Dubbeldeman, Amsterdam. Secretaris 1957 Pag. 46: J. Doglerom, Rotterdam, Penning meester 1956 E. J. Weier, Kolterdam 1957 Pag. 6: Afdeling Het Noorden. De heer G. J. Milius is afgetreden als bestuurs lid en vervangen door de heer J. S. Thedinga. Herkozen zijn de heren H. Bisschop, G. Schepel en H. Zondervan. Tot Voorzitter is benoemd het bestuurslid, de heer H. J. de Vries. Er is nog geen nieuwe secretaris benoemd. Het Bestuur is thans als volgt samengesteld: H. J. de Vries, Groningen, Voorzitter aftr. 1956 J. J. Abeln. Emmer-Gompascuum, Vice-Voorzitter 1956 H. Zondervan. Leeuwarden. Penningmeester 1957 H. Bisschop, Uithuizen 1957 Joh. Miedema. Sneek 1956 G. Schepel,. Delfzijl 1957 J. S. Thedinga, Zutphen 1957 Pag. 8: Commissie Beroep Nieuwe Zaken. Als plaatsvervangend lid-filmverhuurder is be noemd de heer H. S. Boekman, Amsterdam. Dienovereenkomstig „vacature" schrappen. Pag. 11 Stichting Bio-Vacantieoord. SchrappenSol Kinsbergen, 's-Gravenhage. Toevoegen in de plaats hiervan: J. Weening. Amsterdam. Schrappen: Vacature. Toevoegen in de plaats hiervan C. van Liere. Goes. ^ag. 18: Arnhem. Schrappen: K 8380 (district Arnhem). Toevoegen onder .Arnhem (Afd. Oosten) K8300 (district Arnhem). Arnhem, Rembrandt. Schrappen ..Rembrandt Theater t/m. 20263". Afzonderlijk vermelden onder Saskia Theater: Rembrandt Theater, Velperplein 10, tel. 30000 en 20263, N.V. Rembrandt Theater, corr.-adres uitsluitend: Velperweg 135 g. Ch. van Biene en P. Nasette, directeuren. Pag. 28: Eist (Gld.). Kengetal veranderen in: K 8809 (district Nijme gen). Pag. 30Eysden. Schrappen alles na (J. G. J. Pinkaers, leider). ToevoegenMevrouw de \X eduwe C. Pachen- Perot, Wilhelminastraat 73. Pag. 32: 's-Gravenhage. Toevoegen na „Capitol Theater enz.": Cefa Theater, gevestigd in het Gemeente museum, Cornelis de Witllaan 9. tel. 551423, Stichting Haagse Christelijke Filmactie, corr.- adres: Piet Heinstraat 62. tel. 331112 (b.g.g. 320742). H. Kleinbloesem, wnd. directeur; J. C. Kloosterman, voorzitter: D. Boon, secreta ris-penningmeester. Pag. 45: Lutjebroek. Toevoegen na ..Fontein Verschuirlaan 19": Heiloo. Pag. 47: Pag. 55: Pa». 60: Maastricht, Royal. Toevoegen na „tel. 4312': leider) Middelharnis. Toevoegen na ..lel. 2738 leider) Rotterdam, Lutusca. Toevoegen na ..leidster (L. L. Putzeisl Jr.. A. Si rda. Uges, leider. Uden. Vermelden voor „L. G. van Dieperbeek"Me vrouw H. M. P. Desmet-Andriessen, leidster. Uithoorn. Toevoegen na „met algehele volmacht": (Me vrouw J. Fortuin-Vendrik, leidster). Pag. 62: Velden. Toevoegen na „Tel. 214": Mej. P. M. H. G. Litjens, leidster) Pag. 66: IJmuiden, Thalia. Toevoegen na „F. A. van Opbergen": corres pondentie- en privé-adres: Wijk aan Zeeërweg 140, IJmuiden. Pag. 73: 's-Gravenhage, N.V. Haghe Film. W. Mullens Jr. en A. P. Kooien veranderen in: W. Mullens en A. P. Koole. (Dit geldt tevens voor pagina 74 en pagina 76). Pag. 75: Amsterdam. Dollywood. Toevoegen na „directeuren": (H. J. Jongeneel. algemeen-procuratiehouder: W. A. Geesink. productieleider) Pag. 77Onder aan de pagina vermelden Bad-Oeynhausen (West-Duitsland). Westdeutsche Sitzmöbelfabrik Schröder Hen- zelmann, Sielstrasse 17, tel. 6206; vertegen woordigers voor Nederland: J. van der Mars. Staringstraat 29, Nijmegen, tel. 20039, K 8800 (district Nijmegen) en Werner de Schrevel, Grossestrasse 88, Kleve, tel 824. 20

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 22