GEREED: Polygoon l'rolilfi Productie „Z o n doodgewone a a r d a p- p e 1", propagandafilm. 16 mm kleuren, vertoningsduur plm. 20 minuten, in op dracht van de Propagandastichting Con- sumptie-aardappelen te Den Haag. Scena rio: M. van de Meeberg. Productie: J. Jansen. Camera: Moonen. Laboratorium: Kodak Harrow (Engeland). „T u s s e n o n s e n d e w e r e 1 d", bedrijfsfilm, 35 min zwart-wit, vertonings duur plm. 22 minuten, in opdracht van de N.V. Nederlandsche Schoen- en Leder- fabrieken Bala te Best (N.Br.Scenario en draaiboek: P. Buis. Productie: .1. Jan sen. Camera: P. Buis. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. ,,D e 1 i 1 m (1 i e Z i c h z e 1 f in a a k t e" documentaire, in opdracht van de Rijks voorlichtingsdienst (35 mm Technicolor, ca. 10 minuten). Scenario en draaiboek: Leonhard Huizinga en Walter Smith. Regie: Walter Smith. Camera: C. J. Knowles. Laboratorium: Technicolor (En geland). „Startklaa r", documentaire film. 35 mm zwart/wit. vertoningsduur ca. 30 minuten, over de Nederlandse emigranten in Australië, in opdracht van de Neder landse Emigratiedienst. Scenario: S. Kos ter. Draaiboek en regie: K. Nort, Camera: P. Out. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „He t d a g e 1 ij k s leven in Ne- d e r 1 a n d", documentaire, in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst (35 mm Technicolor, ca. 10 minuten). Scenario en draaiboek: Rico Bulthuis en Walter Smith. Regie: Walter Smith. Camera: C. .1. Knowles. Laboratorium: Technicolor (En geland). „Cultureel leven in Neder- 1 and", documentaire, in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst (35 mm Techni color, ca. 10 minuten). Scenario en draai boek: Nol Gregoor en Walter Smith. Regie: Walter Smith. Camera: C. J. Knowles. Laboratorium: Technicolor (En geland). „W anneer grasland hoofd zaak i s", instructief ilm, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (16 mm zwart-wit, ca. 20 minuten). Draaiboek: C. F. Roosen- schoon. Productie: Jan Jansen. Camera: A. H. van Wely en T. M. van Maanen. Laboratorium: Interfilm N.V. te Den Haag. „De Vlagfilm gewijd aan de 10- jarige herdenking van onze bevrijding, 35 mm zwart/wit. vertoningsduur ca. 10 minu ten. Scenario: Kees Stip. Realisatie: Piet Buis. Montage: Piet van Eekert. Laborato rium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „Op de goede weg", bedrijfsfilm, 35 mm zwart/wit. vertoningsduur ca. 40 minuten, in opdracht van rlerni. Jansen Wegenbouwmaterialen N.V., Winterswijk. Scenario: M. van de Meeberg. Productie: .1 Jansen. Camera: C. Kerkhof. Laborato rium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „E e n half in i I I i o e n 1 o g e- plaatsen", propagandafilm, 35 min zwart/wit. vertoningsduur ca. 12 minuten, over de Draadomroep, in opdracht van de P.T.T., Den Haag. Scenario: M. van de Meeberg. Draaiboek: P. Buis. Productie. J. Jansen. Camera: P. Buis. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. „Uw Beurs", documentaire film, 35 mm zwart/wit, vertoningsduur ca. 20 minu ten, over de Amsterdamse Effectenbeurs, in opdracht van de Vereeniging voor den Ef fectenhandel, Amsterdam. Scenario en regie: Mr, Leonhard Huizinga. Productie: J. Jansen. Camera: P. Buis en I. Moonen. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag. Rex lil ui ,,S j o r s v a n d e R e b e 1 I e n e u b", jeugdfilm van 87 minuten vertonings duur (2400 ml. nonnaallilm. Draaiboek en regie: II. van der Linden. Story: A. Vier hout. Laboratorium: N.V. Haghefilm te Den Haag. I rioliliu „D e DE HOOP v a a r t w e e r", documentaire (35 mm), in eigen productie, over doel en werk van het nieuwe hospi- taal-kerkschip „De Hoop" bij de vissers- vloot. Scenario: Jo de Haas en S. Leuw. Camera: Jo de Haas. Studio en laborato rium: Filmfabriek Triofilm te Amsterdam. „B o t e rb e r e i d i n g" 16 mm ge luidsfilm) in opdracht van de Coöp. Zuivel- exp'ort „Frico" te Leeuwarden. Scenario: Jo de Haas. Camera: Jo de Haas en Piel van Strien. Regie: Jo de Haas. Geluid: Cor Koenders. Studio en Laboratorium: Filmfabriek Triofilm te Amsterdam. „De Groene Veiling", (16 mm kleurenfilm, Kodachrome), in opdracht van het Hollands Bloembollenhuis te Lisse. Scenario: Hobaho. Camera: Jo de Haas. Studio: Filmfabriek Triofilm te Amster dam. Laboratorium: Kodak Harrow (En geland). „Herstel Wal e h e r e ii" (voor lopige titel), documentaire (16 min) kleu renfilm (Kodachrome). Camera: Jo de HaasPiet van Strien. Scenario: Jo de Haas. Geluid: Cor Koenders. Studio: Filmfabriek Triofilm te Amsterdam. Labo ratorium: Kodak Harrow (Engeland), „Langs de weg" (werktitel), 16 mm zwart-wit. bedrijfsfilm in opdracht van de CV. Fabriek voor Auto- en Machine bouw Geesink te Weesp. Scenario: Jo de Haas. Camera: Jo de Haas en Piet van Strien. Geluid: Cor Koenders. Studio en laboratorium: Filmfabriek Triofilm te Am sterdam. „Pil gr image 1955". Een 16-mm zwart/wit film ter lengte van ongeveer 100 meter, i\i opdracht van het Nederlands Oor logsgraven Comité te Amsterdam. Scena rio: S. Leuw. Camera: Jo de Haas en Piet van Strien. Geluid: Cor Koenders. Labora torium: Triofilm te Amsterdam. „The Be lis of H eil i ge r 1 e e". Documentaire film, 16-mm zwart/wit, leng te 240 meter, voor de Amerikaanse Televi sie. Scenario: S. Leuw. Regie-Camera-Mon tage: Jo de Haas. Geluid:: Cor Koenders Laboratorium: Triofilm te Amsterdam, „W i n t e r in the N e t h e r 1 a n d s". Een 35-mm film ter lengte van ongeveer 300 meter, voor de Amerikaanse Televisie. Regie-Camera-Montage: Jo de Haas, Ge luid: Cor Koenders. Laboratorium: Trio film te Amsterdam. Herman WassenaarV Filmproductie „Calvé" i werktitelbedrijfsfilm in opdracht van de Calvé-fabrieken te Delft. Manuscript en camera: Herman Wassenaar. Commentaar: Wim Povel. La boratorium: Cinetone Studio's te Amster dam a 1 v 1) i e r 1 ij k v o e d s e 1" werk titel), in opdracht van de Calvé-fabrickcn te Delft. Manuscript en camera: Herman Wassenaar. Commentaar: Wim Povel. La boratorium: Cinetone Studio's te Amster dam. „Snelverkeer" i werktitel), in op dracht van de „Snelverkeers onthouders- vereniging". Vertoningsduur circa 20 min. Manuscript en camera: Herman Wasse naar. Commentaar: Wim Povel. Laborato rium: Cinetone Studio's te Amsterdam. „M echanisatie in de groen teteelt" (werktitel). In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. „Het rol t". Een film in opdracht van ilc Nederlandse Spoorwegen. Manuscript en camera: Herman Wassenaar. Commen taar: Wim Povel. Laboratorium: Cinetone Studio's te Amsterdam. Joop Geegink's Dollywood „D as h i m mclsblaue W u n d er" (Duitsland), speelfilm in Eastmancolor van 75 m (2 minuten 45 sec). Camera: Bob Chrispijn. Regie: R. Erends. Labora torium: Humphries (Engeland! en Cine tone Studio's te Amsterdam. „Bi A m ]i I i" (Nederland), voor Philips, Live-Action met limited animation in Eastmancolor 70 m (2 minuten 34 sec). \nimator: C. Ieke. Camera: Bob Chrispijn. Laboratorium: Humphries (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. „T h e secret of P u s s-i n-B o o t s" (Popelampen) (Nederland). Tekenfilm in Technicolor, 2 minuten. Animator: Mary Oosterdijk. LaboratoriumTechnicolor (Engeland) en Cinetone Studio's te Am sterdam. „La dive del dolce" (Italië), poppenfilm in Technicolor van 50 meter (1 minuut 50 sec). Animator: Balazs. Muziek: Hugo de Groot. Laboratorium: Technicolor (Engeland). Cinetone Studio's te Amsterdam. „K e 11 o g g s Cornflakes" (En geland) Live-Action met poppenfilm van 1 minuut in Eastmancolor. Animator: J. Ba lazs. Laboratorium: Humphries (Engeland) en Cinetone Studio's te Amsterdam. Harten Toonder Film N.V. Drie 35 mm televisie-spots, ieder van 25 m lengte (55 sec), in opdracht van N.V. Philips" Gloeilampenfabrieken, Eindhoven Scenario en draaiboek: J. Gerhard Toon der. Productieleiding: Marten Toonder. La boratorium: Cinetone Studio's te Amster dam. „O u e e n of II e a r t s", reclamefilm in Eastmancolor in opdracht van Lintas, London. Studio: Marten Toonder Film studio, \msterdam. Laboratorium: Poly goon. Haarlem. 23

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 25