Film No. Titel Aanvrager Fabrikaat Acten L. in M. Uitspr. Coup. X 117 Droomland Libanon (sm. st.) (Dreamland Libanon) Bestemming Engeland (sm.) Met elkander voor elkaar Gebruik van atoom in landbouw Ism.) A voor atoom (sm.) (A is for atom) Professor Fermi (sm.) Sixty years af ter Stanley (sm.) East Africa (sm.) De drie mascottiers (recl.) 'n Vondst (recl.) Groeten van de Cervino (Salut del Cervino) En de wolken zien toe (E Ie nuvole guardano) De knagende wind (Teeth of the wind) Wereldconferentie 1954 voor Gidsen en en padvindsters (sm. st. X 170 Dit is hockey X 118 X 119 X 120 X 121 X 122 X 129 X 130 X 136 X 147 X 148 X 150 X 162 X 163 Lissone-Lindeman Lissone-Lindeman Profilti Am. Ambassade Am. Ambassade Am. Ambassade Lissone-Lindeman Lissone-Lindeman Cefima Cefima Standaardfilms Standaardfilms J. A. Rank Nat. Padv. Raad R.V.D (N) Profilti (N) (Fr) Guffanti (A) (It) Sabena (B) (Zwed) Dollywood (N) Cefima (N.) Estefilm (It) Estefilm (It) M.S.A. (Fr) M. G. Thie (N) Can. Filmboard (Can) 125 A 175 A 037 A 59 A 146 A 30 A 471 A 310 A 53,1 A 82 A 291 A 257 A 590 A 285 A 292 Films als bedoeld in Art. 1, lid 2, 2e der Bioscoopwet (Periodieke Journaals) X 47 X 48 X 49 X 50 X 51 X 75 X 76 X 77 X 78 X 79 X 99 X 100 X 101 X 102 X 103 X 104 X 175 X 176 X 177 X 178 X 179 Van week tot week 1 Fox Movietone 2 Fox Movietone 2a Neerlands nieuws 2 Wereldnieuws 2 Neerlands nieuws 3 Wereldnieuws 3 Van week tot week 2 Fox Movietone 3 Fox Movietone 3a Neerlands nieuws 4 deel 1 Neerlands nieuws 4 deel 2 Wereldnieuws 4 Van week tot week 3 Fox Movietone 4 Fox Movietone 4a Neerlands nieuws 5 Wereldnieuws 5 Van week tot week 4 Fox Movietone 5 Fox Movietone 5a ,1. A. Rank Profilti (N) Fox Fox (Fr) Fox Fox (Fr) Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) .1. A. Rank Profilti (N) Fox- Fox (Fr) Fox Fox (Fr) Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) J. A. Rank Profilti (N) Fox Fox (Fr) Fox Fox Fr Polygoon Polygoon (N) Polygoon Polygoon (N) J. A. Rank Profilti (N) Fox Fox (Fr) Fox Fox (Fr) 233 A 277 A 32 A 254 A 246 A 244 A 250 A 236 A 286 A 21 A 78 A 169 A 242 A 228 A 277 A 30 A 249 A 248 A 234 A 273 A 33 A Kleine films e.d. X 2 X 12 X 13 X 16 X 19 X 24 X 25 X 26 X 27 X 44 X 45 X 52 X 54 X 64 X 67 X 70 X 72 X 37 X 88 X 131 X 132 X 133 X 134 X 135 X 137 X 156 X 193 X 194 X 196 X 197 The dog sn atelier Cinemascope parade Z'n verdiende loon (He asked for it) Rit langs de sterren (Star studded ride) Voorf. Foto-model Voorf. De Prins Student Touche pussy cat Voorf. Gitarren der Liebe De tuin der vreugden (The pleasure garden) Voorf. Ai da Voorf. Lemmy Caution in het mysterie der twee vrouwen Voorf. Liefde als koopwaar Voorf. Blanke paria's Voorf. Desirée Voorf. Het bed Moderne Zeltnomaden Voorf. Hongaarse rhapsodie Fly fishing Voorf. Drie peetooms Voorf. Verdacht van spionnage Voorf Het net (bew. v.1.1.) Trektitel Meisjes zonder beroep Voorf. Misdadige hersens Voorf. Drie matrozen in Parijs Voorf. Living it up Floor flusher Voorf. Jacht op een lijk Voorf. Inspecteur Ripley slaat toe Voorf. Teodora (bew. v.1.1.) Voorf. De bende van Marady Europafilm Fox R.K.0 Univ. Int. Univ. Int M.G.M. M.G.M. Filmtrust Ligafilms Standaardfilms Nederland Warner J. A. Rank Fox Nederland Meliorfilms Novafilm Warner M.G.M. J. A. Rank Centrafilm HAFBO Columbia FBO Univ. Int. Paramount Paramount Novafilm Novafilm Standaardfilms Warner Columbia (A) Fox (A) R.K.O. (A) Univ. Int. (A) Univ.Int. (A) M.G.M. (A) M.G.M. (A) Neue Emelka D I Farallone (E) Oscar (It) Pathé (Fr) Warner (A) Pinewood (E) Fox (A) Cormoran (Fr) Herzog D Gammaf. (Fr) Warner (A) M.G.M. (A) Pinewood (E) Romex (Mex) (Fr) Amalgamated Univ. Int. (A) Paramount (A) Paramount (A) Un. Art. (A) Un. Art. (A) Luxfilm (It) Warner (A) E) 600 A (1 in scène) 497 A 246 A 62 C 112 A 185 A 109 A 991 A 117 A 72 B 78 A 65 A 60 A 120 C 365 A 92 A 254 A 90 A 71 A 75 A 41 A 64 C 65 A 61 A 152 A 56 B 55 B (1 in scène) 82 B 55 B 28

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 30