CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING OVERZICHT. Gekeurd: 122 films, lengte 90585 meters. 3 coupures in titels en scènes. Toegelaten: A lalle leeftijden) 21 journaals lengte 4140 meters. 4 grote films bedoeld bij Art. 1, lid 2 B.Wlengte 5852 meters. 42 kleine films bedoeld Dij Art. 1. lid 2 B.W lengte 10453 meters. 8 grote films lengte 21788 meters. 22 kleine films lengte 4511 meters. Toegelaten: B (14 jaar en ouder) 1 kleine film bedoeld bij Art. 1, lid 2 B.W. lengte 693 meters. 6 grote films lengte 15842 meters. 5 kleine films lengte 320 nieters. Toegelaten: C (18 jaar en ouder) 10 grote films lengte 26740 meters. 3 kleine films lengte 246 meters. Niet toegelatengene. Reclame gekeurd: 14396 foto's, niet toegelaten: 11. 1933 litho's, niet toegelaten: 3. De Nederlandse titel van de film „The raid" (Filmno. W 2010) voorkomende op staat 801 luidt: „Te vuur en te zwaard". De Nederlandse titel van de film „Down three dark streets" (Filmno. W 2055) voorkomende op staat 801 luidt: „Inspecteur Kiplcv slaat toe". De Nederlandse titel van de film „The long wait" (Filmno. W 1891) voorkomende op staat 800 luidt: „Jacht op een lijk". De Nederlandse titel van de film ..Par ordre du Tsar" (Filmno. W 1797) voorkomende op staat 800 luidt: „Hongaarse Rhapsodie". De Nederlandse titel van de film „Gambler from Natchez" (Filmno. W2012) voorkomende op staat 801 luidt: „Moord in het Casino". De Nederlandse titel van de film „On the waterfront" (Filmno. W 18951 voorkomende op staat 801 luidt: „De wrede haven". De Nederlandse titel van de film ..Gorilla at large" (Filmno. W2011) voorkomende op staat 801 luidt: „Gorilla op de vlucht". De Nederlandse titel van de film „Carnival story" (Filmno. W 1005) voorkomende op staat 795 luidt: „Noodlottige passie". De hoofdtitel van de film „Politie.spionne" (Filmno. W1929) voorkomende op staat 800 is op verzoek van belanghebbende gewij zigd in ..Politie-lokaas". De hoofdtitel van de film ..De voortvluchtige" (Filmno. W833I voorkomende op staat 794 is op verzoek van belanghebbende gewij zigd in „Het kind der sloppen". De hoofdtitel van de film „Goeie morgen, olifant" (Filmno. W 583) voorkomende op staat 792 is op verzoek van belanghebbende ge wijzigd in „Sabu zet de stad op stelten". De hoofdtitel van de film ..Rechter Thomas" (Filmno. V 1592) voorkomende op staat 787 is op verzoek van belanghebbende gewijzigd in ,.Dc fatale gelijkenis". Uitspraken van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring in liet tijdvak van 1 t/m 28 Febr. 1955 A Alle leeftijden: B Boven 14 jaar: C Boven 18 jaar: D Niet toegelaten. Film No. Titel X 62 There is no business like show business X 65 Het perfide web (Black widow) X 108 Les impures X 123 Het paleis der wetenschappen X 127 Het wonderlijke leven van Willem Parel (wordt herk. X 128 Tobacco road X 152 Mannequins voor Rio (Mannequins für Rio) X 166 Duel in de Jungle (Duel in the Jungle) X 168 Wij willen George (He snoops to conquer) X 174 De verboden vrucht (gew. sam.) (Le fruit défendu) X 189 De Koningin van Montana (Cattle Queen ol Montana) X 198 Angst X 199 Moulin Rouge l Cabaret International) X 200 De loerende dood (A hiillet is waiting) Aanvrager Fox Fox Citvfilin H.W.N. HAFBO/Columbia Fox Filme.x Warner Mctcorfilm Splendalfilm R.K.O. Filmex Ned. Tel. St. Europafilm Fabrikaat Acten L. in M. Uitspr. Coup. Fox (A) Fox (A) S.B. films (Fr) Doe film (R) Cinetonc Fox (A) Schorcht (D) Moulin (A) Columbia (E) (Fr) R.K.O. (A) Ariston (D) Towers of Londen lE) Columbia (A) 3210 A 2611 C 2391 C 1590 (T in titel en scène) 2474 A 2316 B 2682 C 2794 B 2851 A 2743 2400 B 2256 C 1578 A 2246 B •1*>

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1955 | | pagina 31