«LT" t-----op6 fig. 10 -g> Looprichting Magneetband N z Magnetiseringsstroom fig. 11 K-midden film midden beeld 16 26 075 k-midden filr U-midden beeld te nemen geluid wordt omgezet in electrische trillingen, welke na versterking naar de spoel van de opnamekop worden geleid. Deze opnamekop bestaat in principe uit een spoel met ringvormige kern, waarin een zeer smalle opening, die men de luchtspleet noemt, is aangebracht. Wordt de spoel bekrachtigd, dan ontstaat in en rondom de luchtspleet een magnetisch veld, dat in sterkte wisselt met het opgenomen geluid. De voor magnetisering gevoe lige geluidsstrook wordt nu zeer dicht langs deze lucht spleet geleid, waardoor het magnetische veld van de spleet voor een gedeelte via de te magnetiseren band zal verlopen (zie figuur 11) De ijzerdeelljes worden hierdoor gericht en er blijft een zwak zogenaamd remanent magnetisme in de band achter. Bij het afspelen wordt de geluidsstrook langs een af- speelkop gevoerd, die ongeveer dezelfde vorm heeft als de opnamekop; alleen de luchtspleet kan iets breder zijn. Bedoelde luchtspleetjes zijn overigens steeds zeer smal, zo smal zelfs, dat zij met het blote oog nauwelijks te zien zijn (circa 20/1000ste mm of minder). Om ver ontreiniging te voorkomen worden zij steeds met een hard soort, niet-magnetisch materiaal opgevuld. Door de wisselende sterkte van het op de band vastge legde magnetische veld worden nu bij het afspelen in het spoeltje van de afspeelkop spanninkjes opgewekt, die na te zijn versterkt via de luidspreker weer in luchttril- lingen, dat wil zeggen in geluid, worden omgezet. Het is op die manier mogelijk frequenties van 30 tot 15.000 Hz natuurgetrouw weer te geven, zodat met mag netische geluidsregistratie kwalitatief betere resultaten be reikt kunnen worden dan met optisch geluid. Daar zoals gezegd de tegenwoordige films steeds met vier magneti sche sporen zijn uitgerust, moet ook de aftastinrichting vier afspeelkoppen bezitten. Hiertoe is een speciale magneti sche geluidskop ontwikkeld, waarvan in figuur 12 een schematische voorstelling is gegeven. De verschillende druk- en spanrollen dienen ook hier om de film constant en trillingsvrij langs de afspeelkoppen te voeren. Teneinde de projector van een magnetische zowel als optische geluidskop te kunnen voorzien is het magnetische geluid op een afstand van 28 beeldjes achter het bijbe horende filmbeeld aangebracht. Het is dus noodzakelijk de magnetische geluidskop in tegenstelling tot de optische aftastinrichting steeds boven het filmvensterhuis te mon teren. Een verder voordeel van het magnetische geluid is. dat de geluidsbanden minder vatbaar zijn voor beschadigingen. 31

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 31