Wijziging \aam- en Adres lijs* Opgave No. 2 Pag. 2: Hoofdbestuur en Ledenraad. J. Weening wijzigen in H. S. Boekman. Pag. 3: Ledenraad. H. S. Boekman wijzigen in P. Kijzer en D. Raphel wijzigen in S. Israël. Bestuur Bedrijfsafdeling Filmverhuurders. Schrappen: J. Weening. Weteringschans 28. tel. 39141. Amsterdam, Voorzitter 1959. In de plaats daarvan toevoegen: H. S. Boekman, Nic. Witsenkade 16. tel. 36894, Amsterdam, Voorzitter 1959. Onder L. Groen etc. schrappen: H. S. Boekman. Amsterdam 1959. In zijn plaats toevoegen: H. P. H. Juten. 's-Gra- venhage 1958. Pag. 7: Commissie van Geschillen. Schrappen: ,..J. Weening, Amsterdam, plaats vervangend Voorzitter" (vacature). Pag. 10: Kilmhuurschuldcommissie. J. Weening. Amsterdam. Voorzitter, vervangen door: H. S. Boekman. Amsterdam. Voorzitter. Stichting Productiefonds voor Nederlandse Films. Schrappen: „J. Weening. Amsterdam" (vaca ture). Idem op pagina 12 onder Bestuur Stichting Bio-Vacantieoord en op pagina 13 onder Ne derlands Filminstituut. 'Pag. 15: Amersfoort, Jogchems Theaters. Toevoegen na H. N. de Haan: (F. E. Brave, algemeen leider). Pag. 16: Amsterdam, Calypso. Toevoegen na Mr. P. A. Meerburg: privé-adres: Velasquezstraat 25, telef. 735778. Pag. 21: Toevoegen tussen Bergen op Zoom en Best: Bergeijk (Afd. Zuiden). Geen kengetal. Campina Theater, Hof 52. C. A. Gijsbers. Pag. 24: Brielle, Luxor. Toevoegen vóór M. J. Philipse: Erven. Toevoegen aan het slot (Zie ook onder Kockanjel. Pag. 31 Gennep, Van Bergen. Telefoon 6 wijzigen in: 701. Pag. 33: 's-Gravenhaeg. Asta. Schrappen: D. Raphel. directeur, alsmede hel telefoonnummer 33462 bij het correspondentie adres. Dit te vervangen door: lel. 37058. Toe voegen als directeur: W. J. F. van Ewijk. Idem op pagina 52 onder Nijmegen-Luxor. Pag. 34: 's-Gravenhage, Centrum. Telefoon 115487 veranderen in: 115478. Pag. 42: Hoorn. Victoria. Het correspondentie-adres van O. H. J. van Os is thans: Frans Halsstraat 14. Haarlem. Horst. Centraal. De naam P. M. Wijers veranderen in S. M. Korsten. Pag. 19: Middelharnis, Meyer Theater. De naam Firma Gebrs. A. K. J. Kaptein veranderen in: Firma Kaptein Bioscoopexploi tatie. Idem op pagina 54 onder Oude Tonge en op pagina 74 onder Middelharnis. Pag. 56: Toevoegen tussen Ridderkerk en Roermond: Rockanje (Afd. Westen). 01884 Bioscoop Verenigingsgebouw. Dorpsweg 17, Erven M. J. Philipse. corr.-adres: Nobelstraat 65. Brielle, telefoon 01886-2098. (Zie ook on der Brielle). Rotterdam. Centraal. Telefoon 28210 veranderen in 38210. 57: Rotterdam. Cineac Alg. Dagblad. Telefoon 28082 wijzigen in 138082. Rotterdam, Luxor. Telef.nr. 28326 wijzigen in 138326. Pag. 65: Vlaardingen, Stadsgehoorzaal. Toevoegen na telefoon 4341 W. Corne, lei der). Pag. 69: IJmuiden. Thalia. Toevoegen na telefoon 5789Mevrouw W. van Opbergen-Morcus, leidster). Pag. 74: 's-Hertogenbosch. Van Hassels Reizende Bio scoop. Adres: Engelseweg 22E veranderen in Frederik Hendriklaan 117. Telefoon blijft ongewijzigd. Pag. 77Amsterdam. Metro. Toevoegen na directeur: (P. J. Paternotte, lei der). Amsterdam, Neth. Fox Film. De vermelding D. Raphel, directeur, vervangen door: W. J. F. van Ewijk. directeur, (A. D. Werkheim. leider met de titel van onderdirec teur). Amsterdam, Rank. Schrappen: j. Weening, directeur. F. van Buren, leider veranderen in: F. van Buren, directeur. Amsterdam. Standaardfilms. Telefoonnummers 727599, 797928 en 721641 vervangen door: 731555. Booking na 19 uur: 717138). Amsterdam, Universal International F'ilms Ne derland N.V. Toevoegen: A. J. J. Duyvesteyn, leider. 40

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 40