INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER IN PRODUCTIE: Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop Titels waaronder de films in Naam houder inschrijving Nederland worden uitge exploitatie verzocht is: bracht: rechten 16 Sept. 1957 Als de grote liefde komt Fox De glorie van het Moeder Nederland schap 17 De hel van Marseille Rank Salvo des doods Warner 18 Haat tegen haat Gevangene der Apachen Nova In de greep der geheime Victoria dienst Sergeant Zack Nederland De koppelaarster 20 't Is zó in het leger Meteor 23 Klopjacht Warner 24 My gun in quick Nova 25 M'n geld of m'n leven...! Nederland De knokploeg van Rosemary Columbia 26 Vuur over de Yangtse Nederland 27 Storm over Perzië Paramount Gedoemd te roven Columbia 28 Loving you Paramount De vierling van de V.V.V. Filmtrust 30 Zaza de ster van de Mtisic Hall Spiendal Het eiland der verloren Warner vrouwen Blanke lading City OOOOOOH! Kus me zó! Fox 2 Oct. Zo rijst de zon op 5 Stranding! S.O.S. Ecuador! Standaard Jonge liefde in een oude D.L.S. stad Straat zonder uitzicht 10 Lopen of liften Metro 14 Misdaad uit zelfverdediging Centra 15 Sixhaven zes Huguenot d. Linden Datum waarop Titels waaronder de films Naam hcuder inschrijving in Nederland worden uitge exploitatie verzocht is: bracht: rechten: 17 Oct. Davy Crockett en de piraten If K.O. 18 De fatale brug liank De lijdensweg van een Fil'mex Moeder 22 Guerilla in de jungle Nova Het recht van een Vader Metro 24 Schinderhannes Dr. Crippen leeft Het hart van St. Pauli 's Nachts in ..de Groene Kakatoe" Ilniversal F.A. Een vreemdeling met Nederland hartstocht 25 Het Rijk van de Zon Standaard 28 De wraak van een terecht gestelde City 29 Liefde achter het front Lumina De genadeloze achtervolging R.K.O. De knapste meisjes moeten Columbia sterven 30 Wie wordt mijn moor denaar? Universal F.A. Penny de katoenplukster Warner Hard tegen hard Rank Vergiss mich nicht Filmex 4 Nov. Clivia Die Rosel vom Schwarzwald ledere nacht in een ander bed Geluk bij een ongeluk Rio 5 Achterdocht Universal T.F.N. De held van Benghazi Columbia 6 Zondige vrouwen Het beslissende gevecht Rank Waar is mijn kind? Express Eine Nacht in Venedig 8 Oog om oog Spiendal Hyena's van de grote weg Columbia 11 Kunstmanen bespionneren ons City Wat gebeurde met Julie? Metro 12 'n Echte Parisienne Vrijgevochten City Ytzen Brugge Filmproductie „Wilton" (werktitel), Carillon Films „C u r a5 ao", kleurenfilm, 10 min.: „The Netherlands Antille n", kleurenfilm, 12 min. „R echtzo die gaat!" Engelse titel: „Towropes around the world". Kleurenfilm van ongeveer 23 minuten over de zeesleep vaart. 35 mm. „Intercontinental F 1 i g h t". Kleurenfilm van ongeveer 16 min. lengte voor de K.L.M. 35 min. „V a r i a t i o n s e 1 e c t r o n i q u e s". Kleurenfilm van ongeveer 10 min. lengte voor Philips. 35 mm. „G e r r i t j e in 't De G r u y t e r- 1 a n d". Kleurenfilm van ongeveer 22 min. lengte voor P. de Gruyter Zn. 16 mm. „Veiligheid intern trans port". (Werktitel). Zwart/wit film 16 minuten, lengte 16 mm. DeltaElm (Jaap S. Nieuwenhuis) „R e m w a g e n" (werktitel). „P ractijkonde r w ij s op de La gere L a n d b o u w s c h o 1 e n" werk titel). In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Draaiboek, regie, camera, montage: Jaap S. Nieuwenhuis. VV. Forum Filmproductie „Industriële Vormgevin g", 15 min. Joop Geeslnk's Hollywood „S a v k e" poppenfilm in Technicolor; „P 1 a y e r s 11" poppenfilm in Technico lor; „Piccolo Sax o", poppenfilm in Technicolor; „P h i 1 i sh av e" poppenfilm in Technicolor; „G u t e Nachricht", een 55 mtr. poppenfilm in Technicolor; Lanitis „A 1 m o n d s", een 30 mtr. poppen film in Technicolor; „Lemon Hart", een 2 min. poppenfilm in Technicolor; Mackeson „S h i p 1 a n c h i n g" en „Christmas Story", drie TV pop- penfilms van elk 30 sec.„K o p p e n f o- r u m", een 55 mtr. Poppen/Live action film in Eastmancolor,,V e c c h i n a", een 40 mtr. poppenfilm in Technicolor en ..Zuivel VI", een 80 mtr. poppenfilm in Technicolor: „Players III" 60 sec. pop- penfilm in Technicolor; „Mum", pop penfilm 90 feet in Eastmancolor: „F a- i t", 30 meter poppenfilm in Technicolor: ,.T i d e" I en II, 60 sec. poppenfilm in Technicolor: „Caro" IV 35 mtr. pop penfilm in Technicolor; „H u n t e r" een 60 meter L.A. film in Eastmancolor: Pe ter Stuyvesanl „F a nt a s ie w o r d t w e r k e 1 ij k h e i d" een 55 me ter L.A. film in zwart/wit; „P een L.A. film 55 meter in Eastmancolor; „G ouden D r a n k e n" een 50 meter L.A. film in Eastmancolor, North S t a- t e een 75 meter L.A. film in Eastman color: Blue Band „Kun je smul len, s in ui da n m e e" een 58 meter L.A. film in Eastmancolor. „Scott paper". I min. spot in Eastmancolor. 44

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1957 | | pagina 44