Dien§tTertrekken voorgordijn, dat met variërend gekleurde lichtstralen wordt beschenen, voltooien het geheel. De stoelbekleding is donkergroen en voor de loges gebroken wit; de gang paden zijn goudoker gekleurd. De akoestiek werd door de losse panelering op gemak kelijke wijze afdoende opgelost. Medewerking hiertoe ver leende op uitstekende wijze de interieurarchitect C. L. W. Wirtz te Rotterdam, die aldus het zaalinterieur tot een waarlijk nieuwe gebeurtenis in de bioscoopbouw wist op te voeren. Opvallend is, dat het publiek, dat het Corso Theater bezoekt, gaarne gebruik maakt van de garderobes en de foyer. Blijkbaar betekent het uitdoen van mantel en jas. dat men zich ,,thuisvoelt" casu quo, dat men echt uit is en er de tijd en het gemak voor neemt. Het kopje koffie in de foyer is welhaast zo belangrijk als de film zelf. Er is ook een ruim directiekantoor geprojecteerd annex hetgeen belangrijk is gebleken een kleine ontvang foyer voor gasten in de vorm van een apart bordes annex de grote trap. De representatieve waarde hiervan zal men niet gaarne willen missen. De overige dienstvertrekken. zoals buffetkeuken, per soneelsaccommodaties, toiletten en dergelijke werden vol doende verantwoord. De filmcabine met werkruimten be slaat een lengte van 28 meter. Ook werd een complete woning in het complex opgenomen. Dr. Ir. Thomas Nix, Archtiect en stedebouwkudige. De gevel van het Stadhuisplein is met veel schaduwwerking uitge werkt. De gevel vormt een markant onderdeel van de pleinwand.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 15