Festiralkalender 1961 De Conseil International du Cinéma et de la Télévision heeft een nagenoeg compleet overzicht gepubliceerd van de verschillende filmfestivals, die in de loop van dit jaar zul len worden gehouden. Aan dit overzicht ontlenen wij de volgende lijst van festivals: Monza (Italië) vijfde Europese festival van de indu striële en ambachtelijke film. Vertoond zullen worden films van 35 en 16 mm. Datum 13 juni; Turijn (Italië) vierde internationale festival van de medisch-wetenschappelijke film (16 mm films). Datum 315 juni; Annecy (Frankrijk) vierde Internationale Dagen van de Teken-, Poppen- en Trucfilm. Datum 410 juni; Arnhem: vierde Internationale Filmweek. Datum 510 r/ juni; Beyrouth (Libanon) internationaal filmfestival van de Libanon. Datum 1018 juni; Huil (Groot-Brittannië) festival van films uit de Scan dinavische en Baltische landen. Datum 1214 juni; Cannes (Frankrijk) Achtste internationale festival van de reclamefilm. Datum 1216 juni; Cannes (Frankrijk) internationale ontmoeting van de jeugdfilm. Datum 20 juni3 juli; Berlijn (West-Duitsland) elfde internationale filmfesti val van Berlijn. Datum 23 juni4 juli Turijn (Italië) internationaal festival van de industriële film. Datum 2528 juni; Athene (Griekenland) internationaal concours voor de beste documentaire film over Griekenland en het Griekse toerisme. Datum na 1 juli; Nervi (Italië) internationaal festival van balletfilms. Datum laatste veertien dagen van juli; Bordighera (Italië) internationaal festival van de ko mische en humoristische film. Datum laatste veertien da gen van juli en eerste veertien dagen van augustus; San Sebastian (Spanje) negende internationale film festival. Datum 817 juli; Moskou (Busland) Datum 9—23 juli; tweede internationale filmfestival. Vancouver (Canada) vierde jaarlijkse internationale filmfestival. Datum 1022 juli; Venetië (Italië) twaalfde internationale festival van de documentaire, wetenschappelijke, culturele, opvoedkundi ge en ontspanningsfilm. Datum 1322 juli. Zesde inter nationale festival van de journaalfilm. Datum 1322 juli. Vierde internationale festival van de kunstzinnige film. Datum 1322 juli. Dertiende internationale festival van de jeugdfilm. Datum 1322 juli; Locarno (Zwitserland) veertiende internationale film festival. Datum 1930 juli; Montreal (Canada) tweede internationale filmfestival van Montreal. Datum 1117 juli; Edinburgh (Groot-Brittannië) vijftiende internationale filmfestival van Edinburgh. Datum 20 juli2 september; Venetië (Italië) 22ste internationale festival van de ci nematografische kunst. Datum 20 juli3 september; Stratford (Canada) vijfde internationale filmfestival. Datum 21 juli2 september; Leipzig (Oost-Duitsland) vierde week van de korte film en de documentaire. Datum in september; Saloniki (Griekenland): filmfestival in september; Bergamo (Italië) vierde internationale festival van de kunstzinnige film. Datum 510 september; Cork (Ierland) zesde internationale filmfestival van de stad Cork. Datum 27 september4 oktober; Bilbao (Spanje) derde internationale festival van de Spaans-Amerikaanse en Philippijnse film. Datum 30 sep tember6 oktober; Milaan (Italië) vierde internationale markt van de film, de televisiefilm en de documentaire. Datum midden oktober; Tokyo (Japan) achtste internationale festival van de culturele film in Japan. Datum 25 oktober; Trente (Italië) tiende internationale festival van berg- toeristische film. Datum 28 oktober; Brussel (België) elfde internationale week van de folk loristische en toeristische film. Datum 512 oktober; Londen (Groot-Brittannië) achtste filmfestival van Londen. Datum 19 oktober4 november; New Delhi, Calcutta, Madras en Bombay (India) inter nationaal filmfestival van India. Data respectievelijk 27 oktober2 november; 17 november, 612 november en 1117 november; Padua (Italië) zesde internationale ontmoeting van de wetenschappelijke didactische film. Datum 30 oktober 4 november; Acapulco (Mexico)festival der festivals. Datum laatste helft van november en begin december; San Francisco (Verenigde Staten) vijfde internationale filmfestival. Datum 114 november; Boedapest (Hongarije) tweede internationale festival van wetenschappelijke en technische films met betrekking tot de bouwnijverheid. Datum 1625 november; Tours (Frankrijk) zevende internationale dagen van de korte film. Datum 711 december; Florence (Italië) derde cinematografische festival der volkeren. Datum 1319 december. 88

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 17