OPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3 LIJNEN) 2ïe JAARGANG NO. 222 - APRIL/MEI 1961 inrni Bij de omslagfoto: De Internationale Filmweek Arnhem 1961 staat voor de deur. Gedurende de eerste week van juni zullen vele manifestaties de aandacht vestigen op de betekenis van de film als verschijnsel in het culturele leven. Een fraai affiche van de be kende ontwerper Dick Elf- fers, dat in grote aantallen in ons land is verspreid, heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen belangstelling voor de Filmweek te wekken. Internationale Filmweek Arnhem 1961 vergadering - - Bekroonde advertentie Afdeling Het Zuiden Algemeen Jaarlijkse leden jubileumviering Bedrijfsreglement Installatie en samenstelling Arbitragecolleges Ledenver gaderingen van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders De heer J. van Bentum erelid van de Afdeling Het Westen Koninklijke onderscheiding voor Mr. Dr. G. M. Greup De architect aan het woord Receptie Otto van Neyenhoff - Kees Brusse maakt nieuwe Nederlandse speelfilm Lof van Belgisch Vakblad voor Nederlandsche Bioscoop-Bond Festivalkalender 1961 Nieuws uit het buitenland De Xenonlamp als lichtbron voor filmprojectie (I) In Memoriam Internationale Oecumenische Filmconferentie Twaalfds Reclamefilmdag Jeugdfilmfestival voor Amsterdamse middelbare scholieren Verlenging over gangsregeling voor zondagsarbeid in bioscopen Geen filmbeurs Wijziging naam- en adreslijst Commissie van Geschillen Toepassing van artikel 15 der Statuten Inschrijving in het naamregister In en buiten de studio's Centrale Commissie voor de Filmkeuring.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 2