Wijziging \aani- en Adreslijsl Opgave no. 5 (26 Mei 1961) Pag. 2Hoofdbestuur Alle jaartallen 1961 wijzigen in 1964. Pag. 3: Ledenraad Alle jaartallen 1961 veranderen in 1963. Pag. 6: Afd. Het Noorden Adres secretariaat veranderen in Molenberg 17a. Tel. ongewijzigd. Pag. 7: Raad van Beroep Ie Kamer De vermelding J. L. Paerl Amsterdam en E. J. Verschueren, Hilversum veranderen in: H. S. Boekman Amsterdam en L. W. R. Meyer Am sterdam. 2e Kamer De vermelding H. S. Boekman Amsterdam en L. W. R. Meyer Amsterdam veranderen in: J. L. Paerl Amsterdam en E. J. Verschueren Hilversum. Commissie van Geschillen De vermelding van de kamers als volgt wij zigen: Ie Kamer J. Nijland Jr., Utrecht, lid-exploitant J. P. M. A. Smulders, Amsterdam, lid-film- verhuurder 2e Kamer H. Zondervan. Leeuwarden, lid-exploitant W. J. F. van Ewijk, Bussum, lid-filmverhuurder 3e Kamer J. v. d. Horst, Amsterdam, lid-exploitant K. F. J. Wijsmulier, Amsterdam, lid-filmver huurder Pag. 9: Technische Commissie Het jaartal 1961 na D. J. van Leen wijzigen in: 1962. De overige jaartallen 1961 veranderen in 1963. Pag. 12: Bio-Vacantieoord De jaartallen 1961 wijzigen in 1967. Pag. 16Amsterdam Cineac, Reguliersbreestraat Toevoegen na H. D. A. Brink: W. Rutjens als leider. Pag. 17: Amsterdam, Cinétol Deze vermelding als volgt veranderen: Cinétol, Tolstraat 160, tel. 722291, (Mevr. H. L. Elend, leidster), N.V. Mij. tot Exploitatie van het Cultura Theater, corr.adres: Leidseplein 12, tel. directie: 247696, boekhouding: 64675. directrice: N.V. Mij. voor Cinegrafie (W. Hulshoff Pol, directeur en D. Vriesman, ge- del. commissaris en leider). Amsterdam, Leidsepleintheater Deze vermelding als volgt veranderen: Leidsepleintheater, Leidseplein 12, tel. 35909 (C. A. Koppies, leider), N.V. Leidseplein- thearter-Amsterdam, directrice: N.V. Mij. voor Cinegrafie (W. Hulshoff Pol, directeur en D. Vriesman, gedel. commissaris en leider), tel. directie: 247696. tel. boekhouding: 64675. Pag. 17: Amsterdam, Du Midi Schrappen: Amsterdamsche Bioscoop Exploi taties t/m N.V. Netem. In de plaats daarvan vermelden: N.V. Midex i.o., M. Gerschtanowitz, J. P. M. A. Smulders en E. F. W. Trijssenaar. directeuren. Pag. 18: Amsterdam, De Uitkijk Deze vermelding als volgt veranderen: Filmtheater „De Uitkijk", Prinsengracht 452, tel. 37460, N.V. Mij. voor Cinegrafie, corr.- adres: Leidseplein 12. tel. 247696 (directie) en 64675 (boekhouding), W. Hulshoff Pol, direc teur en D. Vriesman, gedel. commissaris en leider. (Zie ook onder 's-Gravenhage) Pag. 22: Best, Biobest De vermelding A. H. der Kinderen veranderen in: Erven A. H. der Kinderen. Pag. 24: Born Oliveo SchrappenKapelweg 4. ToevoegenPostbox 16 te Wassenaar. (Zie ook onder Wassenaar). Pag. 27: Delfzijl, City Het adres Marktstraat 55 wijzigen in: Molen berg 17. Toevoegen na Schepel Co.corr.- adres: Molenberg 17a. Deurne, Bio-Vink Deze vermelding als volgt wijzigen Bioscooptheater Bio-Vink", Markt, (Mevr. M. C. Vink-Van den Berghe, leidster). Firma Bio- Vink, corr.-adres: Helmondseweg 2, tel. 2505, firmantenP. Vink Sr. en P. Vink Jr. Pag. 30: Drunen, De Hoge Braken De telefoonnummers 578 en 594 veranderen in- 678 en 694. Pag. 35: Gilze Toevoegen tussen corr.-adres en A. P. P. Kruy- sen: „Nerhovensestraat 36"; Pag. 39: 's-Gravenhage, De Uitkijk Deze vermelding als volgt wijzigen: Filmtheater „De Uitkijk", Cornelis de Wittlaan 9. tel. 551423. (Mej. J. C. M. R. Rijs, be- drijfsdirectrice), N.V. Mij. voor Cinegrafie, corr.-adres: Leidseplein 12, Amsterdam, tel. 020 - 247696. (Zie verder onder Amsterdam - Uitkijk). Pag. 42: Heerlen Schrappen: Gloria en alles wat daarbij is ver meld. Het adres Saroleastraat 19 bij Hollandia Theater veranderen inPromenade. Pag. 44: 's-Hertogenbosch Voor de accolade schrappen en apart vermel den: Parade Bioscoop, Duhamelstraat 5, tel. 34141, N.V. Zuid Nederlandse Theater Mij., directeu ren: P. C. H. Martens Sr. en P. C. H. Martens Jr. Pag. 48: Krommenie, Centraal De vermelding Mevr. J. M. Roos-Sely als volgt wijzigen: K. Bloemraad, directeur. De vermel ding K. Bloemraad, leider, veranderen in: Mevr. M. C. Bloemraad-Roos. leidster. Pag. 50: Leiden Casino Toevoegen na tel. 24919: (J. A. H. Groene- wegen, leider). 96

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1961 | | pagina 24