Bioscoopadvertenties zijn statisch gebleven SPECIALE VOORSTELLINGEN VAN DE HAAGSE BIOSCOPEN REX kleinere formaten met grotere frequentie (bijvoorbeeld twee- of driemaal per week) zeker hun geld op. De uniform gezette weekprogramma's doen het goed, maar ook hier gaat de vraag op: „Waarom slechts eenmaal in de week?" Toch worden deze overzichten in vele gevallen uitgeknipt en bewaard. Een aardig voorbeeld van speciale voorstel lingen van de Haagse bioscopen is hierbij gereproduceerd. De afsluitregels: „Geef een goed geschenk, geef een bio scoopbon", zijn volkomen op hun plaats als herinnering aan de collectieve bioscoopcampagne. En toch rijzen er bij mij enkele vragen, die ik gaarne ter verdere overweging zou willen geven. Dit temeer omdat onze huidige samenleving verre van statisch is. Om de CAPITOL ALLEEN HEDENAVOND 8 UUR Burt Lancaster en Ava Gardner in een opzwepend drama DE WET DER ONDERWERELD (The Killers). Ruw... mee dogenloos verraderlijk. Verhaal van Ernest Hemingway. Regie Robert Siodmak. 18 jr ZONDAG 1.30 UUR Rex Allen en zijn wonderpaard Koko in de spannende cowboyfilm ZILVERSMOKKELAARS. Entree 85, 100, 125 en 135. A.L. DU MIDI ZATERDAG 6 JULI 2 UUR WOENSDAG 10 JULI 2 UUR ALI BABA EN DE 40 ROVERS. In technicolor. A.L. ZONDAG 7 JULI 12 UUR „HITO-HITO", een expeditiefilm over een tocht, rijk aan avonturen naar de Siriono-lndianen die nog leven als in de tijd der schepping. Technicolor. A.L. In de foyers exposeert Boonstra. FLORA HEDEN - 2.30 - 7.00 - 9.15 UUR Elvii Presley 'm FLAMING STAR. Fox. CinemaScope en kleuren. Kir HOLLYWOOD zondagmiddag a.s. 12 uur 2e week. De sensationele jacht op een mysterieuze mis dadiger. „MOORD IN HET HAVENKWARTIER" 14 ir REMBRANDT alleen hedenavond 8 uur Kirk Douglos - Rock Hudson - Dorothy Malonc. „DRIJFZAND DER BEGEERTE". Regie: Robert Aldrich. In kleuren. Twee titanen botsen als medeminnaars. 14 jr ZONDAG 1.30 UUR De spannende jeugdfilm AVONTUREN VAN EEN ZIGEUNERJONGEN. Entree 70, 90, 110. A.L. ZONDAGMORGEN 11.30 UUR De votledige reis van Prinses Beatrix naar het Verre Oosten. Een fascinerende film van haar bezoek aan: Iran - Paki stan - India - Thailand - Hongkong - De Philippijnen en Japan. In kleuren. In het voorprogramma: IJsshow van wereldkampioenen met o.a. Sjoukje Dijkstra. In kleuren. A.L. ROXY ZONDAGMORGEN 12 UUR Paul Hubschmid - Madtleln* Fischer. DE DODENDE RAKET. 14 jr STUDIO ZONDAG 7 JULI 11.30 UUR PRECIES WONDERLAND DER ZUIDZEE. Het droomland in de Zuid zee geeft zijn geheimen prijs en een wonderlijke wereld gaat voor U openl Op bezoek bij de koppensnellers en paradijsvogels van Nieuw Guinea. Een prachtige kleuren film over een land, waar nog mensen leven als in het stenen tijdperk. Toegang elke leeftijd. Cultureel gekeurd. ALLEEN HEDEN, WOENSDAG, 2.30 - 7.00 EN 9.15 UUR THALIA DE BOEKANIERS met Charlton Heston en Yul Brynner. 14 jr- ZONDAG 1 UUR Roy Rogers, de Koning der cowboys. A.L. GEEF EEN GOED GESCHENK, GEEF EEN BIOSCOOP-BON aan alle bioscopen verkrijgbaar haast revolutionaire ontwikkeling op advertentiegebied te constateren, adviseer ik U eens een krant van vijf, acht en tien jaar geleden te bekijken. U kunt deze wellicht nog wel vinden op Uw zolder of in een opbergkast. In tegenstelling tot veruit de meeste advertenties hebben de bioscoop adver tenties vrijwel geen verandering ondergaan. Wij doen net, of wij geen of weinig concurrentie van anderen ondervinden. Natuurlijk is o.a. de televisie een grote trekpleister, maar denkt men hiertegen concurreren is een haast on begonnen zaak. Ik neem de vrijheid hier wederom een vraagteken te plaatsen. Inderdaad, bepaalde sportevenemen ten en andere t.v.-uitzendingen houden het publiek uit Uw zaal. Maar dit zijn uitzonderingen. Opvallend daarentegen is dat toneeluitzendingen via de televsie sterk stimulerend werken op het theaterbezoek. Waarom is dit nog niet in grote mate het geval met filmvoorstellingen? In beide gevallen wordt toch immers een bepaalde energie van het publiek verwacht? Het televisiebeeld is in het gunstigste geval 59 cm groot. Waarom heeft nog nooit een bioscoop of filmmaatschappij geadverteerd, dat het beeld op de film vele malen groter en dus veel realistischer is? Bovendien hebben vele mensen de televisie aanstaan zonder er con stant naar te kijken. Er is nog een belangrijk pluspunt voor de bioscopen ten opzichte van de televisie. Namelijk de kleur en die is de eerst komende jaren zeker niet te ver vangen. Zet dit dan ook in Uw advertenties en andere reclame-uitingen! Niet klein ergens onderin in diapositief met mooie Engelse woorden, maar duidelijk naar voren komend. Spreek in heldere en eenvoudige taal tot Uw publiek en laat Uw bezoeker-in-spé niet in duisternis. Ik laat hierbij twee advertenties zien, waarvan ik mij met verwondering afvraag afgezien van de zeer slechte reproducties (slecht materiaal van het filmverhuurkantoor en/of de betrokken filmmaatschappij?!) of iemand op grond van deze advertenties de aangekondigde films is gaan zien. Ik betwijfel zeer sterk of honderd mensen in ons land de roman van John Wyndham over de Triffids hebben gelezen, al staat erbij dat dit boek door miljoenen werd verslonden. So what! Als ik het plaatje ernaast goed heb bekeken (welke lezer van een krant staat daarbij stil?) gaat het over een krokodil, die met een soort ski-stok een vrouw met lange nagels belaagt. Moet ik daarvoor mijn televisietoestel verlaten? Geen woord over de inhoud, terwijl de woorden „Eastman-colour en Cinemascope" praktisch onleesbaar ergens zijn weggedrukt. En waarom de namen van de hoofdrolspelers, regie, produktie en draaiboek ver meld, als deze bij veruit de meeste bioscoopbezoekers niets tot weinig zeggend zijn? Hetzelfde geldt in ongeveer de zelfde mate voor de advertenties van James Bond, waarover niemand van mijn steekproef (nogmaals niet representatief maar allerminst van hersenen ontbloot) mij iets zinnigs kon vertellen. Ik ben er haast van overtuigd, dat de meeste bioscoop exploitanten zullen denken, dat ik weinig bekend ben met het filmwezen. Ik pretendeer allerminst deskundig te zijn en met mij vele tien- en honderdduizenden. Mag ik deze reactie met een tegenvraag beantwoorden? Bent U bekend met verpakte soepen, bandrecorders, de geneugten van de wintersport, electrische schrijfmachines, sanitized- pillen, koudwaterwasmiddelen, Molykote A, Dampo, Of- fringa, St. Raphaël, Schweppes en duizenden andere pro- dukten en diensten, die U vrijwel dagelijks worden aan geprezen? Niet in alle gevallen zult U deze vraag met ja kunnen beantwoorden, maar toch betreft het allemaal artikelen, waarvoor geregeld geadverteerd wordt. Een enkele maal 206

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 12