uitmik wird dddrmUjuun ver5ldndebi. 1,. jp,, THAHSAIS, WITTE DDEK Neem afstand van Uw vakkennis De held van lan Flemings internationale thrillei GEHEIM AGENT MIS NIET DIT EERSTE JAMES BOND - FILMVERHA Nieuwe adembenemende 007-avoniuren zullen volgen H9WARD NICIH.B Keel MAllBPV* PwoGH»aEm^HER-Dh»ib»l(WHIPh«»n- miWWSI :l«EMTMW<oiow«nCINEMAS<:OPE REGIB! STEVE sekely viTCteancHrpopg «wKwwoariimuTOMftMUAHp)^ slecht of onvoldoende, maar in veruit de meeste gevallen duidelijk, helder en voorlichtend. Het publiek wordt de gelegenheid gegeven te weten waaraan het toe is en daar draait het bij de reclame om. Geen vaagheden, maar feiten. Hierbij ter illustratie een Amerikaanse advertentie, klein maar dapper, van een Italiaans restaurant: prijs, maaltijd, tijdstip en plaats, alsmede een speciaal kindermenu. Geen tierlantijnen, geen hoogdraverij maar recht-op-de-man-af. Aanhakend op het voorgaande heb ik het gevoel dat vele bioscoopexploitanten èn filmverhuurkantoren zich niet kunnen losmaken van hun beroep. Zij nemen automatisch aan, dat iedereen van het filmwezen op de hoogte is. Dit speelt zich natuurlijk in meer sectoren van het economisch leven af. Een bepaalde „bedrijfsblindheid" doet zich prak tisch overal voor. Het is niet zo gemakkelijk een zekere afstand van zijn eigen produkt te nemen. Een merkartikel fabrikant van bijvoorbeeld verpakte soepen kent alle details van zijn produkt. Juist daarom zal het hem moeilijk vallen juist dié argumenten te vinden om de consument te be wegen juist z ij n produkt te kopen. Hij is snel geneigd aan te nemen dat de consument praktisch net zoveel weet over zijn soep als hijzelf. En dat is helaas nimmer het geval. Hetzelfde geldt voor de bioscoopexploitant en vandaar vaak die onmogelijke advertenties. Er is echter één belang rijk verschil. De soepfabrikant hoopt maanden- en jaren lang zijn verpakt produkt te verkopen, terwijl de bioscoop eigenaar iedere week een andere film aan de man en vrouw moet brengen. Ik wil ter illustratie een misschien in eerste instantie uit de toon vallend voorbeeld aanhalen. U kent de hele pagina Bijenkorf-advertenties met hun uitermate voorlichtende (zo als ik deze zou willen noemen) onder-advertenties. Nu zult U misschien zeggen: „Ja, maar dat is zo'n dure adver tentie. Daar kunnen wij nooit als bioscoop tegen op". Wij willen bij deze reactie iets opmerken. In de eerste plaats is de Bijenkorf een warenhuis met tal van afdelingen, eigenlijk afzonderlijke winkels. Neem van mij als reclame man aan, dat elke afdeling nooit meer eerder minder reclamegeld uitgeeft dan een individuele winkel op zijn gebied. En toch leest vrijwel elke consument deze adver tentie. De kracht in deze advertentie schuilt, afgezien van een bepaalde uniformiteit in de opmaak (zie Uw bioscoop agenda!), in de bij de illustratie behorende tekst. Zowel de illustratie als de kopij geven aan de consument in korte bewoordingen de juist informatie. De adspirant-koper (in de meeste gevallen koopster) weet precies waaraan hij of zij toe is. Twijfelachtige punten zijn er niet. En dat is nu juist hetgeen in veruit alle bioscoopadvertenties ontbreekt. De Bijenkorf om een voorbeeld uit velen te noemen geeft daadwerkelijke voorlichting; de bioscopen nemen haast automatisch aan, dat zijn aanstaande bezoeker weet waarover de film gaat. Laten zij echter niet vergeten, dat de consument (of Jan-publiek als U wilt) door een stroom van fabrikanten wordt benaderd om juist hun pro dukt of hun dienst te kopen. Bekijk daarom Uw advertenties en/of andere reclame-uitingen zeer kritisch en ga ervan uit, dat Uw bioscoopbezoeker vrijwel niet op de hoogte is van de „in-and-outs" van het filmbedrijf. Behoudens bij zondere uitzonderingen (en dat moet inderdaad zeer bij zonder zijn!) interesseert Uw consument zich alleen voor de inhoud van de film en niet voor degene die de regie, het draaiboek, de muziek of produktie heeft verzorgd. U leest toch ook niet, wie de soep verpakt, verzonden, verkocht en gewikkeld heeft? Het gaat U om de inhoud. En zo is het ook nog eens een keer, met excuses aan de televisie! Mk. SPELER... AVONTURIER... SPIONNEN. VANGER.... VROUWEN-VEROVERAAR w®: Miy Sühran M MM t Inccd pttwferu jfcAN CONN E RY sis Juut Bond in Un Flcal'ngs „Dl URSUU ANDREB, JOSEPH WISMAN, JACK LORD m SERNARO LEE. Regi. Ttrtoei Yeuo9. TECH Em ProdKÜeiB, lÜ. Reilt»i the» UniUd Arfeti-Nova Film. 207

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 13