ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3 LIJNEN) 26e JAARGANG NO. 238 - J A N U A R I F E B R U A R I 1964 Bij de omslagfoto: De indringende foto, die deze keer op de omslag van „Film" prijkt, geeft een voortreffelijke indruk van de nieuwe film „Men sen van morgen", die Kees Brusse thans regisseert. Het wordt een film, die ge ïnspireerd is op „Hitler connais pas" van de jonge Fransman Bertrand Blier, die in zijn eerste filmwerk een reeks gesprekken met jonge mensen verzamelde. Kees Brusse, die de film vervaardigt voor Sapphire Filmproductie N.V.. brengt een aantal jonge mensen. die met behulp van en kele psychologen zorgvul dig zijn uitgezocht, voor de filmcamera's om ze te laten vertellen over hun levens ervaringen. De Nederlandse filmmin- naar zal ongetwijfeld de première van „Mensen van morgen" met grote belang stelling tegemoet zien. De zin van de filmkritiek - De heer W. J. F. van Ewijk verlaat het Hoofdbestuur - Juridische problemen rond de communicatiemiddelen - Problemen bioscoopwezen in dis cussie - Vragen over „Wederzijds" - Nakeuring in discussie - Belasting op vermakelijkheden - Film en magie - Algemeen Bedrijfsreglement - Statistiek van het bezoek aan vermake lijkheden - Bioscoopbedrijf en reclame (IX) - Voettitels zijn onmisbaar - Commentaar van anderen - Filmfestival Cannes 1964 - In memoriam - Kritiekprijs voor dr H. S. Visscher - „Alleman" uitgangspunt voor brief van Episcopaat - Voor zitter Raad voor de Kunst - Internationaal nieuws - De geluidskwaliteit - Jaarvergaderingen van de Afdelingen - Wijzigingen Naam- en Adreslijst - Inschrijving in het Naam register - Centrale Commissie voor de Filmkeuring.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 2