Afdeling Het Oosten Schrappen: J. H. Kroon, Zwolle Vice-Voorzitter 1964 Alphabetisch toevoegen N. Nassette, Arnhem 1966, J. S. Thedinga, Zutphen, plaatsen onder J. Nijland en toevoegen achter Zutphen: Vice- Voorzitter/ Penningmeester 1965. De overgebleven jaartallen 1964 veranderen in 1966. Afdeling Het Zuiden Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Afdeling Het Westen Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Pag. 9 Commissie Nieuwe Zaken De naam L. van Dommelen, 's-Gravenhage ver anderen in: W. Hulshoff Pol, Amsterdam. Pag. 10 Filmbeurscommissie Schrappen: J. Nijland Sr, Utrecht 1965 Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Bestuur Stichting Instituut, enz. Schrappen: G. H. Groenewegen, Leiden, Pen ningmeester Toevoegen tussen Ing. Trijssenaar en D. Meen- horst: E. J. Weier, Rotterdam. Pag. 11 Bestuur Stichting Bedrijfspensioenfonds enz. Schrappen: W. J. F. van Ewijk, Bussum Toevoegen: W. Hemelraad, Utrecht. Pag. 15 Amersfoort, Jogchems Theaters Achter de accolade tussen 's-Gravenhage en adjunct toevoegen: tel. 070 - 68 03 16. De laatste twee regels vanaf „Brave" aldus wij zigen: Brave, alg. leider; J. van Dommelen, leider/directie-secretaris). (Zie ook onder 's-Gra venhage - Euro Cinema en Hilversum). Pag. 18 Amsterdam, Odeon Toevoegen na het woord leider: „met algehele procuratie". Pag. 19 Appingedam, Luxor Tussen tel. 22 02 en Mevr. de wed. toevoegen: „(Mej. G. A. Reinigert, gevolm. leidster)". Pag. 28 Dinxperlo, 't Wapen van Oldenburg Deze vermelding volledig schrappen. Doesburg, Concertzaal Toevoegen vóór R. Oorlog: Erven. Pag. 38 's-Gravenhage, Corso Toevoegen vóór J. H. Herweijer: ,,R. J. Schoon beek, leider/adj. directeur en". 's-Gravenhage, Du Midi Toevoegen na tel. 55 78 48: „(Mevr. T. L. Vieveen-Tol, leidster/ procuratiehoudster)". 's-Gravenhage, Roxy Theater Mevr. T. L. Vieveen-Tol, leidster, veranderen in: P. M. van Os, leider Toevoegen na directeuren: „(Mevr. T. L. Vieveen-Tol, leidster/procuratiehoudster)". Pag. 39 's-Gravenhage, Studio Toevoegen tussen tel. 11 15 72 en Firma: „(J. D. Wolters, leider)". Pag. 43 Heerlen, Rivoli Toevoegen achter de accolade: Mej. H. H. van Bergen in plaats van Max van Bergen. Pag. 56 Nuenen, Apollo Deze vermelding is opnieuw aldus gewijzigd: Apollo Bioscoop, Park 25, tel. 18 71, J. W. van Maasakkers, corr,-adres: Park 23, tel. 18 71. (Zie verder onder Aalst). Pag. 68 Uden, Parisien Het corr.-adres Joh. Verhulststraat 123, Amster dam, tel. 020 - 72 17 42 is wederom veranderd in het oorspronkelijke adres te Frankrijk. Voor de goede orde wordt in de toekomst achter het woord exploitatie het volgende opgenomen: „Het corr.-adres is vanaf medio maart tot eind oktober: Auberge de la Corniche d'Or, Théoule (A.M.), Frankrijk; voor spoedgevallen: Mr. J. H. Passtoors, Hertogstraat 25, Eindhoven, doch van eind oktober tot medio maart: Joh. Verhulst straat 123, Amsterdam, tel. 020 - 72 17 42, T. M. J. Desmet, beherend vennoot". Pag. 69 Utrecht, Vreeburg De vermelding J. Nijland Sr en J. Nijland Jr directeuren, wijzigen in: J. Nijland Jr, directeur. Pag. 71 Venlo, Scala Mej. M. M. A. Peters wijzigen in: Mevr. M. Th. Peters-Bohnen, leidster. Pag. 73 Wageningen, City Toevoegen tussen tel. 23 30 en C. M. West land: „(J. Westland, leider)". Pag. 76 Zeist, City Vóór tel. nr. een ,,1" toevoegen, zodat het nr aldus luidt: „1 43 65". Pag. 81 D.L.S. Film Schrappen telnr.: 23 35 34. Pag. 83 Meteor Film P. G. A. Balian wijzigen in P. Balian. Pag. 84 „Spiendal-Film" Deze vermelding als volgt veranderen: N.V. „Splendal-Film", Steynlaan 1, Hilversum, tel. 02950 - 138 51, E. Alter, (privé-adres Laan van Nieuw Oosteinde 168a, Voorburg, tel. 070 - 86 78 46), en P. M. Buis, directeuren. Standaardfilms Toevoegen achter het laatste telnr. een punt komma daarna: „expeditie na 19 uur: 23 58 58". Pag. 86 Caesar Film Productie Deze naam veranderen in: Kappa Film Productie. Deze vermelding vervolgens alphabetisch op schuiven naar pag. 87. N.V. Cefima De vermelding in de laatste regel als volgt ver anderen: „Grollenberg, C. Ruedi en R. H. F. J. Wubbe, directeuren". Cineurope Toevoegen na A. H. Heineken, directeur: „(J. A. van Rhijn, leider)". Pag. 88 Oscar Film Schrappen: „(H. Mildenberg, leider)". Pag. 91 Firma Lazard en Willing Deze vermelding in de tweede regel en in de derde regel als volgt gewijzigd opnemen: „22 34 04, G. J. Willing en C. Visser, firmanten. A. F. B. van der Eijk, leider/procuratiehouder)." Pag. 93 Westrex Nederland Schrappen: K. Ph. Bastian, directeur. Pag. 96 N.V.Cefima De laatste regel aldus wijzigen: „berg, C. Ruedi en R. H. F. Wubbe, direc teuren." 249

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 27