Voor films die hier te lande worden vervaardigd zou het dan ook bepaaldelijk aanbeveling verdienen om, indien het budget daartoe enige ruimte laat, een aantal kopieën als extra van meervoudig magnetisch geluid te laten voorzien. De daaraan verbonden kosten zijn lager dan men gemeen lijk veronderstelt. Voor het aanbrengen van twee of meer sporen is dit ca. 0,40 per meter en voor het opspelen daarvan circa 350,per hoofdfilm van 2500-3000 m. Als op de verschillende sporen verschillende geluiden moeten worden vastgelegd ligt laatstgenoemde prijs uiteraard wat hoger. Voor 16 mm materiaal dat in onze produktiesector regelmatig wordt gebruikt, liggen de prijzen in de buurt van 0,62 per meter inclusief het opspelen van geluid. Duurder dan optisch geluid wordt de magnetische registratie, indien men grotere aantallen kopieën nodig heeft. Bij optisch geluid is dit immers alleen een kwestie van kopiëren, doch bij het magnetische systeem vergt iedere kopie vooralsnog een individuele behandeling. Voor het aanbrengen van de sporen heeft Bob Kommer Studio CV. een eigen methode ontwikkeld die erop neerkomt, dat in de film een of meer uiterst nauwkeurige groefj es worden gefraised en dat daarin de complete voor-gefabriceerde en zorgvuldig op maat ge sneden geluidssporen worden aangebracht. Dit levert het voordeel op, dat men steeds verzekerd is van een magnetisch spoor van hoge en constante kwaliteit, hetgeen bij de weer gave goed merkbaar is, namelijk in een gunstige signaal/ ruis-verhouding en in een groot geluidssterktebereik. Bob Kommer Studio CV. beschikt voorts over een grote en een kleine opnamestudio en is met haar voornamelijk in eigen beheer vervaardigde opname-apparatuur, waaronder een 8-kanalige mengtafel, terdege in staat om op het gebied van de magnetische geluidsregistratie met de in het buiten land bestaande mogelijkheden te wedijveren. Bij de foto's Op de linker pagina ziet u een technicus bij de machine waarmee de magnetische sporen in de filmband worden aangebracht. Aan de machine zitten links boven de vier rollen met geprefabriceerde en zorgvuldig op maat gesneden tape, die op de grote midden trommel in de groeven die in de film zijn gemaakt worden „ingelaten"De foto rechts boven is gemaakt van de kleine opname-studio bij Bob Kommer CV. De musici stemmen hun instrumenten voor de geluidsvastlegging kan beginnen. Onder dit bijschrift ziet u een foto van de opname'weergave regeltafel met acht regel- en mengmogelijkheden plus talrijke aansluit- faciliteiten. 301

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 15