Utrecht Computer in de kassa Londen heeft zijn computer ticket booking. Drie weken heeft het systeem op proef gedraaid en zó succesvol, dat de Computicket Ltd. besloot er mee door te gaan. De dienst, die voor af kaartjes verkoopt voor bioscopen, schouwburgen, sportwedstrijden en andere activiteiten, waar een kassa aan te pas komt kreeg goede wensen mee van de minister voor lichamelijke oefening in Engeland, Denis Howell. Zeven van de bioscopen aangesloten bij The Associated British Cinema's, voornamelijk gevestigd in de buiten gemeenten van de Britse hoofdstad, waren de eerste zaken die zich in het systeem pasten. De meesten van die theaters draaiden ,,Gone with the wind". Het computerkaartjessysteem maakt het mogelijk in een keer een toe gangsbiljet te bestellen voor b.v. een voetbalwedstrijd 's middags, een bio scoop in de avond en daarna de re servering van een tafeltje in een res taurant met aansluitend kaartjes voor een nachtclub, gecombineerd met een gereserveerd plekje voor de auto op een bewaakt parkeerterrein of in een parkeergarage. De Britten hebben het systeem (dat al lang bedacht was) verder ontwikkeld omdat in alle sectoren van het uit gaansleven geen „full house" meer wordt geboekt. 't Voetballen trekt er 50 tot 60 procent van de totale capaciteit, rugby haalt net 20 procent, cricket doet het met 15 en zelfs tennis in Wimbledon komt niet aan een driekwart bezetting toe. De Britse overheid heeft met arme be langstelling de ideeën van Compu ticket steun gegeven, inziende dat ver veling de mensen zo lui maakt dat zij niet eens meer moeite doen om iets buiten de deur te ondernemen om „vrije tijd te besteden". Het ergste is dit het geval ten platte- lande. Gevolg is dat men er op mikt juist daar de mensen te activeren via computerticketservice. Elk bureau kan drie weken tevoren boeken voor een voorstelling. Men is begonnen met vijf „terminals", maar voor de eerste tijd is het streefgetal 50. Men koos er drukbeklante platenwinkels en derge lijke zaken voor. Maar eerstdaags ko men er ook terminals op stations en drukke punten van voetgangersver keer. Tweederde van het Londense theaterpark doet er aan mee. De ex ploiterende N.V. verdient via een klei ne commissie per verkocht kaartje. Er worden geen arrangementen ge maakt, noch superkortingen afge dwongen. Voorts moet ook de koper een geringe toeslag betalen. Een gigantische advertentiecampagne heeft de start van de computerticket service begeleid. Zodoende weet iedere Londenaar, waar hij een terminal kan vinden en dat hij daar vrijwel geheel machinaal zijn aanvraag verwerkt ziet. Een beeld scherm toont hem of zijn bestelling kan worden ingewilligd, óf dat de voorstelling is uitverkocht. Dit laatste gaat gepaard met een alternatieve keuze. Besluit de koper tot aankoop van de beschikbare plaatsen dan rollen er aparte kaartjes voor elke plaats uit de apparatuur, met alle details erop. Hij betaalt en is klaar. Snelheid, de accu ratesse en de service in afstand en tijd. Het „computerboeken" zal zo schrijft de vakpers vermoedelijk experimen ten met de vertoningen tot gevolg hebben. Een indringende reclame met een programma geruime tijd van te voren, waarin een rijkgeschakeerde aanbieding van films op verschillende dagen en tijdstippen wordt aangekon digd is een uitstekende „teaser" voor computickets. Dit zal de gelegenheids- kijkers die zomaar binnenvallen op goed geluk (en dat doet de jeugd en die levert de meerderheid van de be zoekers op) gaan dwarsbomen in hun bioscoopgewoonte. De Britten zijn er zeker van dat het verkoopsysteem nu al niet meer valt weg te denken en dat het zich onge looflijk snel zal verspreiden wanneer de aankoop vergezeld kan gaan van een opdracht aan de bank tot betaling en er geen contant geld meer aan te pas komt. 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 13