De zaal van Saskia, waarin opvallen het plafond, de nieuwe verlichting en de uit stekende kleurcombinaties. Inzet: De hal fris opgeknapt met o.a. een nieuw plafond en verlichting. Saskia trok een nieuw kleedje aan. De heer R. Nassette was er trots op de speaker te kunnen zijn tijdens de „modeshow" op de vijfde februari in Arnhem, toen Saskia te pronk stond, vol bloemen en belangstellenden. „Het doet me veel genoegen, dat u gekomen bent. We hebben er met hart en ziel aan gewerkt en hopen dat u zult getuigen dat het geslaagd is." En dat was het. De uitvoerenden hebben eer van hun werk en de „partij" 's avonds (The Party met Peter Sellers) trok opmer kelijke belangstelling van nieuwsgie rige Arnhemmers, die de strip-tease van Saskia hadden zien aankomen en nu terecht met verraste gezichten rondkeken in hun (bijna) nieuwe bio scoop (per slot van zaken óók een festivaltheater!). Het was het beste compliment voor de directie. Het Rotterdamse interieur-architecten bureau J. D. M. Joosen heeft het Sas kia Theater te Arnhem (Looyerstraat 25) gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de jaren 70. De bioscoop is van kassa tot projec tiedoek in kleur veranderd. De renovatie geschiedde in een tijds verloop van drie weken, waarbij slechts één week de voorstellingen volledig werden opgeschort. In de overige weken vervielen slechts voor een deel de matinees. Het gehele theater kreeg nieuw tapijt in blauwe en zwarte tinten. De stoelen werden overtrokken met perzikkleuri- ge stof met ter afwisseling hier en daar een zacht cognackleurig beklede stoel ertussen. Het plafond werd donkerblauw, waar in dwarse witte goten met neon ver lichting. De omlijsting van het doek maakte plaats voor een nieuw. Voor het voordoek koos men een rood gemêleerd frotté-weefsel, dat fraai op licht in enkele schijnwerpers. De afscheiding tussen loge en zaal tot dusver een gesloten wand werd vervangen door een open hekwerk met koordbespanning. De wanden werden in groenachtige tint bespoten. Die van de loopgang werd beplakt met lichtkleurig Zwitsers doek. Lichtsluis en hal kregen een hard houten plafond. Door het gehele thea ter werden moderne lichtarmaturen geïnstalleerd. Gecapitonneerde deuren (met rood leer) alsmede allerlei kleine toevoe gingen in het interieur geven de reno vatie een smaakvol, luxe accent. De serviceruimten voor publiek, zoals toi letten deelden in de vernieuwing. 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 17