Properheid begint met opruimen Festival-kal ender 1970 Mini-bioscopen in Engeland grijpen op hun stoelleuning, dan krijgt zelfs de meest tolerante mens de pest in. „Nadat ik mijn theater had laten ver bouwen heb ik het roken afgeschaft. Wat dat scheelt! Ik herinner mij nog de voorlaatste renovatie. Na de ope ningsavond telde ik al drie brandgaat- jes. Tien jaar gebruik geven me in blij te zijn, dat de hele zaak niet is af gebrand. Praat mij niet van de daden van het publiek „Nog niet zo lang geleden stootte iemand een telefoontoestel, in een loopgang los. Het had nog een labiel houvast aan een schroef. Ik vroeg de monteur het defect tijdig te verhelpen, liefst tijdens de voorstelling. Na de pauze kwam de man met zijn gereed schapskistje tevergeefs. Het draadje was alles, dat nog wees op de plaats waar het toestel had gehangen „Trouwens ik kan vooral in de week einden wel een werkster de zaal van rij tot rij nauwkeurig laten controleren om kauwgummi uit de bekleding te laten verwijderen. Geliefkoosde plek om de uitgekloven gummi achter te laten is onder de zitting. Om maar te zwijgen wat er wordt achtergelaten in de naden tussen zitting en rug leuning van vaste stoelen SERVICE Het hart van menige exploitant loopt over, wanneer hij wordt geconfron teerd met herhaalde maningen aan zijn adres, de service aan „het pu bliek" uit te breiden. Nog afgezien van een bepaalde onhebbelijkheid, welke hij bij anderen in het woord „publiek" bespeurt als hij zichzelf be schouwt als een gastheer, komt zijn ware aard geheel in opstand bij het overzien van de schade, die gasten kunnen aanrichten in een theater. Nederlanders staan niet bekend om hun gedisciplineerdheid. En een beet je vrijgevochten gedrag heeft zeker bijgedragen in het handhaven van on ze onafhankelijkheid en tolerantie. De manier waarop men echter met andermans en het publieke eigen dom weet om te springen grenst aan wangedrag. Dezer dagen signaleerde een rubriekschrijver in een dagblad hoe in een bioscoop iemand zijn nog brandende sigarettepeukjes over de rand van het balkon de zaal in schoot. Wijzelf maakten het onlangs mee hoe een bezoeker van de Amsterdamse Stadsschouwburg pindavelletjes vrije lijk van de omloop naar beneden liet dwarrelen. Van een waarachtig niet goedkope plaats. Het schrijven van deze regels zal wei nig aandragen tot verbetering van de toestand. Wel draagt daartoe bij, dat een theater er bij de inloop proper bijligt. Wanneer de bezoekers op zoek naar hun plaats struikelen over achter gelaten lege flesjes of bij het gaan zitten in papiertjes met gesmolten ijs OUDE WET Het is een oude wet, dat rommel op de grond het weggooien van nieuwe rommel stimuleert. Een leeg flesje naast de verwarming, een koffiekopje op de grond initieert een eindeloze bende, die men zich herinnert! Wan neer het zaalpersoneel niet toeziet op het weghalen van drinkgerei en tussen de voorstellingen niet vijf minuten de tijd neemt om hier en daar wat te vegen (en elke buschauffeur moet dat op het eindpunt van zijn rit ook doen) hebben de bezoekers, die een nette bioscoop hopen te bezoeken recht van spreken als zij klagen. Degenen die worden betrapt op het weggooien van papiertjes moeten daar beleefd, maar gedecideerd op worden gewe zen. In een zeker Frans theater krijgt men dan van de zaalchef een gedrukt kaartje. Er staat op: „Wij hopen dat u het programma hebt gewaardeerd. Als u terugkomt is het theater weer op geruimd als bij u thuis, hoogachtend, de directie." De netheid van een theater is gebaat bij zoveel mogelijk gelegenheden om ijspapiertjes, houtjes, snoepzakjes en dergelijke kwijt te raken. Er zijn veler lei mogelijkheden te bedenken. De beste manier om geen rommel te krijgen is: zorg dat er geen rommel ligt. April 1-10 Osaka, Japan (Expo 70) August Venetië (feature) April 12-18 Oberhausen (shorts) August Venetië (documentaries) April 16-26 Milaan (MIFED Film and Aug.-Sept. Adel ai de (Australia)-Auck- TV Market) land (N. Z.) April 19-26 Valladolid, Spain (religieu September Bergamo, Italië ze film) September Trento, Italië (exploration) April 23-26 Paris (onderwaterfilms) September Varna, Bulgarije April 30 Chicago (industrie) September Cork, Ierland April Gottwaldov, Tsjechoslowa- September New York City kije September Sorrento, Italië (American) May 1-8 Marienbad, Tsjechoslowa- September Rabat, Marokko kije September Saloniki, Griekenland May 2-15 Cannes Oct. 3-11 Keulen, Duitsland (Photo- Juni 1-4 Brighton, England (indus kina) trie) Oct. 6-11 Mannheim, Westduitsland Juni 2-7 Krakau, Poland (shorts) October Locarno, Zwitserland Juni 5-20 Melbourne, Australië October Milaan (MIFED) Juni 13-21 Atlanta, Georgia, U.S.A. October Barcelona, Spanje Juni 15-18 Djakarta, Indonesië (Azië) October San Francisco, U.S.A. Juni 16-24 San Sebastian, Spanje October Tashkent, U.S.S.R. (Afro- Juni 23-28 Mamaia, Roemenië (anima Asian) tie) October Venetië (kinderfilms) Juni 26-Juli 7 Berlijn October Great Britain (animation) Juni Sydney Nov. 8-11 Oberhausen, W. Duitsland Juni Cannes (Reclame) (sport) Juni San Antonio, Texas (He- Nov. 9-17 Chicago misFilm) November Brno, Tsjechoslowakije Juni Vancouver, B.C. (film and tv market) Juli 12-19 Trieste (science fiction) November Venetië (wetenschap) Juli 15-26 Karlovy Vary, Tsjechoslo- November Leipzig, O. Duitsland wakije (shorts, documentaires) Juli Taormina, Sicilië November London Juli Pula, Yugoslavië November Teheran, Iran (kinderfilms) Aug.23-Sept 12 Edinburgh December New Delhi (India) KfiBK S; In Groot Brittannië worden eind april door Rank Leisure Services twee mini bioscopen geopend, uitgerust met uit sluitend 16 mm projectie. Het zijn „test-bioscopen". Zij staan in Preston en Nottingham, ondergebracht in bestaande Odeon- theaters, waarin voldoende ruimte kon worden gevonden om er een mini bioscoop bij in te laten trekken. De vestigingsplaatsen zijn door mar- keting-onderzoek aangewezen als goede experimenteercentra. In Preston zullen reprises worden ge draaid van grote films uit een langer verleden. In Nottingham (universiteits stad) mikt men op een selectieve markt met films, die „een aparte smaak" hebben. Als deze tests gelukken staat vast, dat er een paddestoeleffect op volgt. De theatertjes hebben een maximum capaciteit van 105 plaatsen. Voorshands zullen mini-bioscopen een plaats vinden in bestaande theater- panden. De volgende stap wordt een testcase met een mini-theater in een provinciestadje, dat nimmer een bio scoop heeft gekend. 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 19