Prinses zag film over ruimte reis ,,Marooned" (Op drift in de ruimte) kreeg woensdag 25 februari een galapremière in Bellevue - Cinerama te Amsterdam in sa menwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en ten bate van het Nationaal luchtvaartfonds. Prinses Margriet en haar echtgenoot mr. Pieter van Voilenhoven woonden de pre mière bij. Zij werden begroet in het theater door generaal Klu. b.d. H. P. Zielstra, voor zitter van genoemd fonds, de heer H. Lous, publicity manager van Columbia Internatio nal Films en de heer A. Denker, lid van de raad van commissarissen van de NV. Urbi (Cinerama). De directeur van gastvrouwe Columbia, de heer R. A. Herzet, was wegens ziekte ver hinderd. Ook verhinderd was het dochtertje van de heer Denker, dat de Prinses bloemen zou aanbieden. Zij verstuikte de avond te voren een been. De Prinses kreeg daarom de bloemen van de directiesecretaresse van Columbia, me juffrouw A. van Dam, na een erehaag van luchtmachtvrouwen te zijn gepasseerd. In de pauze bood Columbia de Prinses een doos bonbons aan en voor mr. Van Voilen hoven werd een schaalmodel van een Satur- nus-raket aangedragen met een Apollo- capsule. Bij de overdracht stootte de raket vroegtijdig enkele trappen af De premièreavond werd geopend met een welkomstwoord door generaal Zielstra. 22 Prinses Margriet en mr. P. van Voilenhoven in de loge tijdens de voorstelling van Ma- rooned. Bijna twee meter lang was de raket, die mr. Van Voilenhoven door de heer Lous namens Columbia werd aangeboden. Prinses Margriet vroeg of het mooie speelgoedmodel uit elkaar kon en greep ernaar en op dat moment liet de Saturnus ver vroegd enkele trappen los, waardoor een grabbelpartij met uitbundig plezier ontstond.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 22