Projecteren om een hoekje /JËÉÜM Projectie via lastige sluipwegen om toch een bioscoopzaal te kunnen in richten op een plaats, waar voor zaal met cabine in eikaars verlengde geen plaats is. In Cine ,,D" te Amsterdam werd een „verval" van meer dan drie meter tus sen cabine en zaal overbrugd met een periscopische spiegelkoker. Op de foto ziet u de ingang van de koker, met de lichtstraal van de pro jector daarin gericht. De lichtbundel gaat dan loodrecht naar beneden en wordt door een andere schuine spie gel op het projectiedoek geworpen. In de cabine is het controlezicht op het doek precies als bij rechtstreekse projectie, 't Is of men zo de zaal overziet. De reden waarom wij Cine ,,D" nog eens aanhalen is het vinden van een afbeelding in een Brits vakblad, waar de lichttechnici een precies omge keerde situatie met een periscoop hebben voltooid. De tekening laat zien hoe men in Lewisham een oude bioscoop ver bouwde. Hij heette Rex Cinema en nu staat er op de gevel Studio 6 en Stu dio 7 (520 en 400 plaatsen). Men breidde er het balcon uit tot een volledige zaal en in de bestaande cabine kwamen de projectoren te staan voor de boven- èn de beneden zaal. Eén periscoopkoker brengt de projectiebundel naar boven. In Engeland is periscoopprojectie erg populair in de Cinecenta-theaters. Speciaal is zij gezocht voor „celde ling" in meer kleinere eenheden in een bestaande ruimte. 24

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 24