Onkruidzaaiers Bor naar de bioscoop M. M. Chanowski Productions N.V. brengt in juni het televisie-poppenspel „De Fabeltjeskrant" naar de bioscoop. Uitgever van de bioscoopeditie van meneer De Uil's lijfblad is het film verhuurkantoor N.V. Cityfilm te Den Haag, dat de film met 25 kopieën tege lijk laat rouleren. Grote en kleine steden zullen tege lijkertijd getuige zijn van de activitei ten van de Onkruidzaaiers in Fabel- tjesland en hoe Bor middelpunt wordt van verschrikkelijke gebeurtenissen, die ten slotte een gelukkig einde krij gen. Speciaal voor de bioscoop heeft de auteur Leen Valkenier het verhaal Onkruidzaaiers in Fabeltjesland" (een spannend avontuur van Bor de Wolf) geschreven. Op of omstreeks 31 mei verdwijnt het „bedswingertje" van tien voor zeven van de beeldbuis, maar Thijs Cha nowski houdt het erop dat jeugdig Nederland zijn lievelingen niet wil mis sen en vaders, moeders, opa's en oma's zullen overtuigen van het nut de buis voor het projectiescherm te verwisselen met een ijsje in de pauze. Leen Valkenier heeft zijn verhaal o.a. geschreven op Ibiza en slechts weini ge correcties zijn nodig geweest om het meteen tot script te verheffen. Ruud Bos ontwierp een schitterend dierenbos-decor, dat van januari tot medio februari in Cinetone het toneel is geweest van sluip-door-kruip-door- meisjes, die onder het dierenbosse op pervlak zorgden voor het leven in de poppen. De regie had Cocky Goudsmit en Ruud Bos schreef de muziek, waar in opgenomen 17 liedjes, die op een langspeelplaat bij de uitbreng van de film attractief worden. In de film is zes ton geïnvesteerd, o.a. voor bovengenoemd decor van 27 bij 12 meter met 113 bomen en 86.000 blaadjes, bergen en dalen, huizen en vaarten en allerlei nieuwe objecten welke de TV-fabeltjeskrant nooit heeft laten zien. De technische afwerking van de kleu renfilm is geheel geschied bij de N.V. Cinecentrum-laboratoria. 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 25