Wijziging naam - en adreslijst no. 3 CITAAT „Voor men TV bezat ging het publiek naar de bioscoop uit gewoonte; tegenwoordig gaat het vanuit een bewuste keuze, omdat er iets wordt vertoond dat men wil zien. En de mensen gaan nog altijd naar de film. Naar mijn mening is er tegen woordig sprake van een veel gezondere situatie al is het za kendoen niet meer van de om vang van vroeger." Clarke H. Wales (Association of Motion picture and Television producers) CITAAT „De tijd verandert en de film industrie moet mee veranderen. De industrie moet het er nu eens over eens worden dat er achter de bureaus iets moet worden gedaan in plaats van alleen in de studio's." Harold Goldman (president Commonwealth United Entertainments) Pag. 5: Pag. 6: Pag. 7: Pag. 3: Pag. 13: Pag. 16: Pag. 17: Pag. 18: Pag. 19: Pag. 20: Pag. 22: Pag. 24: Pag. 25: Pag. 29: Pag. 33: Pag. 36: Pag. 38: Afdeling B schrappen Th. J. Crijns, Maastricht 1970. Toevoegen na L. van Praag: F. H. W. Weyschedé, Leeuwarden 1972. De jaartallen 1970 veranderen in 1972. Sectie Het Noordoosten De jaartallen 1970 veranderen in 1972. Sectie Het Westen Schrappen J. J. B. M. Diesfeldt, vice-voorzitter 1970. Toevoegen tussen Kornet en Wierda: mevr. C. M. Vos- van den Steenhoven 1972. Alle jaartallen 1970 wijzigen in 1972. Sectie Het Zuiden Alle jaartallen 1970 veranderen in 1972. Bondsraad Schrappen Th. J. Crijns, Maastricht. Alfabetisch toe voegen F. H. W. Weyschedé, Leeuwarden, (bioscoop exploitant) idem op pagina 4 onder Exploitantenraad Afdeling B. Bedrijfspensioenfonds De naam A. F. Wolff, Bilthoven veranderen in: F. H. W. Weyschedé, Leeuwarden. Amsterdam, Alhambra Toevoegen als plaatsvervangend leider J. Fellinga. Corso: toevoegen L. B. Lek, pl.v.v. leider. Royal: toevoegen D. Hille, pl.v.v. leider. Schrappen achter de accolade: Holland Film etc. De bioscopen Bio Theater en Cinema West invoegen tussen Ceintuur en City. Leidseplein Theater De vermelding van leiders als volgt wijzigen: „Chr. Koetsier, leider". Du Midi: toevoegen als pl.v.v. leider H. S. Wissing. Nöggerath Schrappen de pl.v.v. leider R. J. M. Rats. Roxy De naam J. A. Peters veranderen in A. H. J. van Keiler. Achter de accolade de vermelding „theaterinspecteur" als volgt wijzigen en aanvullen: algemeen inspecteur; B. Kracht, leider/administrateur). Apeldoorn, Tivoli De naam J. Houtwipper veranderen in C. Pelgrim. Baarn, Flora Toevoegen voor A. G. Visser: „Erven". Breda, Casino Deze vermelding als volgt wijzigen: Casino Theatre, Reigerstraat 24, tel. 3 70 37, Mevr. W. G. M. Brinkers-Rehl, corr.-adres: Reigerstraat 24 A, tel. 3 70 37, (J. G. Brinkers, leider). Budel Deze vermelding volledig schrappen. Druten De slotvermelding als volgt wijzigen: Firmant P. N. Brouwer. Gennep, Royal Deze vermelding als volgt wijzigen: Royal Theater, Spoorstraat 147-149, tel. 16 38, Firma Royal, Mej. N. H. van de Kamp en J. F. A. van de Kamp, firmanten. Metropole-Tuschinkski I. Kerbusch, leider, wijzigen in: H. Berg, leider en C. Veenendaal, pl.v.v. leider. Passage De vermelding W. J. Th. Richel, leider, als volgt wijzigen: J. C. de Koning, leider en A. Versteegh, pl.v.v. leider. Groningen, Concerthuis De leidersvermelding als volgt veranderen: „(H. J. Al- bers en T. Poppink, leiders)". Palace Toevoegen als pl.v.v. leider W. J. Th. Richel. Pag. 43: Parade De vermelding H. E. Grether veranderen in T. Odems. Pag. 52: Nijmegen, Carolus Toevoegen als pl.v.v. leider J. J. Arens. Pag. 56: Rotterdam, Arena De leidersvermelding C. P. van Oostveen, veranderen in L L. Steen. Pag. 57: Grand Toevoegen: V. Henny, pl.v.v. leider. Thalia Toevoegen: A. de Jager, pl.v.v. leider. Pag. 59: Schagen De vermelding van het Royal Theater als volgt wijzigen: Theater Royal, Gedempte Gracht 51, tel. 25 90 en 28 02, (Mevr. C. Boon-Zwaag, leidster), L. I. Boon, corr.-adres: Zuider Vijverlaan 9, tel. 28 02. Pag. 60: Schijndel Toevoegen tussen tel.no. en A. W. A. Steenbakkers: „(Mevr. J. J. M. Steenbakkers-Van den Heuvel, leidster)". Sliedrecht Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 61: Susteren Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 62: Tiel, Luxor Schrappen de leider J. F. B. de Winter. Pag. 65: Venhuizen Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 68: Weesp Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 71: Zaandam Schrappen achter de accolade: „Zie ook onder Amster dam Bio". Pag. 73: Bioscoopbedrijf S. Kok Deze vermelding als volgt wijzigen: Scaméfilm, (voorheen S. Kok), J. C. Hoek, Van Houwe- ningenpark 6, Medemblik, tel. 0 2274-12 83. (Sectie Het Westen) Bovenstaande wijziging moet alfabetisch worden opge nomen op pagina 74 onderaan na Refion. Pag. 76: Filmex Deze vermelding als volgt veranderen: Filmex Distributie Maatschappij N.V., Herengracht 607, Amsterdam, tel. 020-23 13 60, telegram-adres: Filmex Amsterdam, (K. Broek, leider/procuratiehouder, privé tel. 020 - 42 76 00). Pag. 78: Sapphire Film Productie Schrappen L. W. R. Meyer, directeur. Toevoegen in de plaats daarvan: CORRvUITSLUITEND POSTBUS 5537. Warner Bros Schrappen „Seven Arts", alsmede de laatste twee letters van Warbrosev. Pag. 80: Triofilm Voor het tel. no. een 3 toevoegen. Pag. 81: Cefima N.V. Deze vermelding als volgt veranderen: Cefima N.V., Hilversum, bewindvoerder: Mr. C. C. Th. van Andel, Keizersgracht 586, Amsterdam, telefoon 020 - 24 63 18. Idem op pag. 90. Pag. 82: N.V. Han van Gelder Aan het slot toevoegen: „(Mevr. A. van Gelder-Melissen, leidster)". Pag. 87: Toevoegen tussen Unilever en Vaessen: Stichting Universapresse, Jan van Nassaustraat 40, 's Gravenhage, tel 070-24 42 42; Mevr. J. A. Voor winden, Voorzitster, (M. van Velsen, bedrijfsleider met de titel van directeur). 29

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 29