„Cinema" in hart van Deventer ,,Cinema-Palace" te Deventer zoals het was. In het hart van Deventer, aan de Lan ge Bisschopstraat, heeft enige weken lang een bont beschilderde schutting aangeduid, dat „Cinema-Palace-oude- stijl" verleden tijd is geworden. Het rumoer achter de karikaturen vormde geen dissonant in het winkelcentrum, want binnen afzienbare tijd bezit de stad aan de IJssel een modern winkel centrum en daar midden in staat dan heel Amerikaans „Cinema" (zonder Palace). Kort voor het ter perse gaan van „Film" is „Cinema" op 24 maart onder grote belangstelling geopend. Nóg lig gen de verlichte tegels van het wan delcentrum niet in het kleurige pla veisel, dat ook nog komen moet, maar de zee van licht uit de glazen entree van „Cinema" laat van verre zien: „hier staat een nieuw theater". Zelfs de befaamde deurknop is niet behou den gebleven. In dit geval werd het theater a.h.w. opgehangen aan een puntdak, waar de Deventer schoon heidscommissie veel waarde aan hechtte. „Cinema" heeft een nieuwe gevel voor zover de oude niet meer bruikbaar was. Een grijswit marmeren kader om vat brede glasdeuren met ter rechter zijde een fotovitrine. Het woord Cinema staat in grote neon- letters tegen een metalen fond. De voormalige gele bovenbouw bleef (na een schoonmaakbeurt) gehandhaafd. De ornamentering voor de neonver lichting (tot aan de nok van de gevel) werd vernieuwd. De entree ligt twee optreden binnen de rooilijn. Daar stapt men op dik rood tapijt (Louis de Poortere), dat elke voetstap van de bezoekers, waar dan ook in het theater, vergezelt. Links in de hal is de wand opgetrok ken uit spiegels, met op ooghoogte een fotovitrine over de gehele muur breedte. Rechts in de hal is de kassa-nieuwe stijl. De cassière zit niet achter een luikje maar achter een open balie, zo als in nieuwe bioscopen in de USA. De fotovitrine in het bioscoop front is de achterzijde van die kassa. Langslopend publiek ziet de cassière bezig. De directie hoopt aldus een betere communicatie te krijgen met de potentiële bezoekers buiten. Rechts in de hal is ook de garderobe voor 150 a 170 jassen. Annex daar mede is een candy-shop met diep- vrieskast voor ijs, een koelkast voor frisdranken en een koffieautomaat Met een zeker plezier werd het eerste muur tje geveld toen eenmaal was besloten ,,Cinema-Palace" te verbouwen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 6