Cannes-festival 'V met kannen. Bezoekers van de plaat sen op het balkon vinden in de hal hun trap. Het plafond is gemaakt van blank houten latwerk. Door een geluidssluis van twee stel, met rood kunstleer beklede deuren, komt men in de zaal. flIilllllÉfi Achterin de loge met 66 plaatsen en vóór dit afgeschermde gedeelte 160 stoelen. De beenruimte is beneden 90 centimeter, op het balkon 1.10 meter. Het balkon telt 130 stoelen. Totaal kan Cinema ca. 350 bezoekers herbergen, 90 plaatsen zijn geofferd aan meer comfort. Architect J. D. M. Joosen heeft het vroeger betrekkelijk langwerpige thea ter daadwerkelijk en optisch bekort. Hij koos óók voor de stoelen een rode bekleding, maar contrasterend tegen de rode vloer. En al dat warme rood staat tussen van witgeel naar geel ver lopende kleurvakken: de wanden. Die muren lijken te wijken, het donker blauw geschilderde plafond lijkt lager te hangen. De ruimte is een totaal an dere geworden dan men gewend was te betreden in „Cinema". Betimmeringen met op hout aange brachte kunststof (als een soort lam- brizering) past in zaagtandmotief op de textielbekleding der hogere delen van de wand. De lichte tint van de wand voorin de zaal (nagenoeg wit) sluit aan op de kloof van het projectiedoek, dat (als de gelig-oranje voorhang is geopend) één geheel lijkt te vormen met de wanden. In het theater werd sanitair aange bracht, dat voldoet aan hooggestelde eisen van deze tijd. Geheel nieuw is een ruime foyer met entresol. Door gelukkige omstandig heden kon men om deze te creëren de hand leggen op een belendend pakhuisje. De architect heeft er de muren van gebruikt alsmede zolder en dak en een gezellige conversatie ruimte gemaakt. Links voorin de zaal is de toegang tot de foyer. De kleurstellingen van het theater zijn er herhaald: de vloer van roodachtige tegels, gele houttinten en ruwe, witte muren. Tegen de wand een buffet: rondom één lange, in de muur gehangen bank. Hier en daar een los zitmeubel en wat tafeltjes. Een vrijstaande open houten trap leidt naar de entresol. De open ruimte daar van is zo uitgespaard dat men van boven af nog in de zaal kan kijken. Langs de wand dezelfde huiselijke zit bank. Kopjes en glazen kan men kwijt op de balustrade met opstand. De foyer kan eventueel voor andere doeleinden worden gebruikt, als b.v. recepties e.d. Cinema werd voorts uitgerust met een verbeterde geluidsinstallatie. Onafhan- Vtï§SW:i>n«VWl8ËB: ,,Cinema" anno 1970. keiijk van elkaar kan pauzemuziek worden gespeeld voor de zaal en de hal. „Cinema" staat en EDB is er „vlak om de hoek" op een strategisch gunstig punt in de wandelpromenade. De zakenlieden hebben zich in de Deventer binnenstad vereend tot de Stichting City Promenade om allerlei dingen gezamenlijk te verrichten, met als doel „koopkracht" en vertierzoe- kende mensen aan te trekken. De be drijfsleiding van „Cinema" speelt in de organisatie van de City Promenade een actieve rol. Veel stelt deze zich voor van een in de toekomst te bouwen parkeergara ge op een steenworp afstand van de promenade. Dat zal een extra trek pleister worden voor het potentieel van 100.000 mensen in Deventer en wijde omgeving. Het verdient aanbeveling, dat de be- drijfsgenoten, die voornemens zijn het Internationale Filmfestival bij te wo nen, dat van 2 tot 15 mei a.s. te Cannes wordt gehouden, zich op korte termijn voorzien van een „demande d'accréditation". Het organiserende festival comité kan er niet voor instaan, dat de bedrijfs- genoten, die zich in Cannes tot het festivalbureau wenden zonder tijdig tevoren een dergelijk „demande d'ac créditation" te hebben ingezonden, toegang zal kunnen worden verschaft tot de manifestaties of anderszins fa ciliteiten zal kunnen worden verleend. Formulieren dienen vóór 14 april bij het Bondsbureau te worden aange vraagd.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 7