Cassette ontwikkelingen (III) K i immmimmmmmmu j^-ïi*fiu«»m en 2. Het TV-meubel voorzien van een 8 mm film-scanner. 3. De aansluiting van de EVR-afspeler op de antenne-ingang van een TV-toestel. 4. De EVR-afspeler, waarin de cassette wordt geplaatst. Zoals uit onze beide voorgaande pu- blikaties over dit onderwerp reeds viel op te maken, staat de cassette-ont wikkeling sedert enige tijd in het cen trum van veler belangstelling. Er zijn verscheidene systemen in de maak, het een volgens de betreffende be richtgeving, nog beter dan het ander. Verder kan men hier en daar in de buitenlandse vakpers lezen, dat dit nieuwe medium, waarbij het grote pu bliek binnen afzienbare tijd zijn eigen programma in beeld en geluid kan samenstellen en dat op ieder gewenst tijdstip op zijn eigen TV-toestel kan afspelen, een revolutie zou betekenen die al het bestaande zal verdringen. Dat zei men indertijd ook van de ra dio, daarna van de grammofoonplaat, vervolgens van de geluidsband en tenslotte van de televisie. Wat is het resultaat geweest? Dat al deze media in steeds geperfectioneerder vorm zeer broederlijk naast elkaar zijn blij ven bestaan, gesecondeerd en/of aan gevuld door schouwburgen, concert zalen en bioscopen!

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 9