De studiomanager zegt ervan, dat het de meest uitzonderlijke opdracht was die Cinetone ooit tot stand heeft ge bracht met tevens de allerlangste tijd van voorbereiding. Met duikers en drijvende bokken is men dagen in de weer geweest om binnen de termijnen, die het Neder landse wisselvallige klimaat voor schrijft gereed te zijn. Op 11 septem ber waren de opnamen gereed en viel de Cinetone-mensen een pak van het hart. Het spelen met een ramp had geen rampen opgeroepen. Er is bij deze ,,ramp" geen traan gevallen. Zeeland in de Naarderbocht. y

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 13