Passage - Den Haag wordt verbouwd „Deze steen wordt u aangeboden ter herinnering aan de verbouwing van het TT-Passage Theater Den Haag - 4 september 1970." Dat stond te lezen op een geglazuur de baksteen, die uw redacteur bij ver rassing uit een stevige kartonnen archiefdoos haalde, aangeboden tij dens een persbijeenkomst in het Passagetheater te Den Haag, waar de directie van Tuschinski zelf de plan nen voor de renovatie bekendmaakte. Die plannen stonden omvangrijk en zeer overzichtelijk, voorzien van alle details van vloerbedekking tot tegel tjes toe, te kijk in de foyer. De heer A. H. Campbell Brit van origine sprak het beslissende woord in het Nederlands en dat deed hij charmant. „Wij beloven dat de toekomst van de bioscoop is om het publiek dezelfde gerieflijkheid te geven als het thuis heeft in Passage zullen wij probe ren een sfeer te scheppen Den Haag waardig." Hij vertelde aan de hand van perspec tieftekeningen hoe entree en front zullen worden gewijzigd, hoe er een nieuwe letterbak komt naar voor Ne derland nieuw ontwerp, hoe de hallen en gangen van het theater een me tamorfose zullen ondergaan. In de damestoiletten b.v. gescheiden ruimten voor make-up, in de foyer nieuwe toepassingen van gastvrijheid. Maar de kroon op het werk zal de grote zaal zijn, die onherkenbaar wordt gewijzigd. Het plafond komt wat lager te hangen, de drukke golf- lijnen worden strakgetrokken en be dekt met geplooide wandbekleding. De tapijten worden voor Passage spe ciaal geweven. Ook de stoelen zijn iets nieuws van Franse makelij. Het theater wordt uitgerust met ven tilator convectoren, die zorgen voor warme, maar tevens schone, zuivere lucht. Op 15 oktober ging Passage dicht en de feestelijke opening is vastgesteld op 17 december. In het perspakket stak een beknopte geschiedenis van Passage geschreven door Piet van der Ham. Daarin lazen we, dat er in het pand van Passage daterend uit ca. 1885 in 1905 al een theater was gevestigd met bioscoopvoorstellingen, annex schil- derijenverkóophuis. A. Passage: Nu 21

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 17