ItffilfJ m rMA i- i§Ul_ m '^«W De nj voor de kassa bestaat nogl Als de film gezien wil zijn komt er een publiek dat bereid is zijn beurt af te wachten of zelfs teleurgesteld te worden. De foto is gemaakt niet vlak voor de aan vang, wanneer er uiteraard mensen voor' een bioscoop staan, maar enige tijd vooraf. Het betrof hier de belangstelling voor de films MASH en Woodstock. De omslagfoto geldt Satyricon.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 6