d d KEUZE SCHOUWBURG-BIOSCOOP De vraag luidt: stel dat u morgenavond vrij hebt en u kunt en wilt kiezen tussen een goede film en een goed toneelstuk. Wat zou u dan kiezen? 1. De keuze de goede film het goede toneelstuk W.B. 10% 81 U.B. 37% 54% W.B. U.B. ja nee ja nee 40 7o 56 28 66 17% 80% 35 53 2. Motivatie van keuze voor goede film liever naar bioscoop omdat het goedkoper is omdat ik me in de bios meer thuis voel omdat de film meer mogelijkheden biedt, levendiger is Men kiest de film enigszins vanwege het informele karakter en omdat de mogelijkheden groter zijn. 74% 23% 73% 18% 3. Motivatie van keuze voor het goede toneelstuk liever schouwburg omdat het meer een-avondje-uit is omdat het cultureel peil hoger is omdat je daar naar levende personen kijkt Men kiest de schouwburg vanwege het „uit zijn' W.B. U.B. ja nee ia nee 70% 25% 81 15% 40% 43% 41 29% 76% 14% 85% 11 ■karakter en omdat men met levende personen te maken heeft. Ook enigszins vanwege het hogere peil. BIOSCOOPBEZOEK 1. Bioscoopbezoek in afgelopen jaar W.B. U.B. 49% 51 6,4 nee 20 "/o ja 72 gemiddelde frequentie 4,2 De gemiddelde frequentie voor de 51 wei-bioscoopbezoekers onder de U.B. bedraagt: 12,6 keer. 2. Voorkeur voor bioscoop (51 100) geen voorkeur; hangt van de film af rembrandt studio camera scala, vreeburg, city 3. Voorkeur soort films oorlogsfilms, politiefilms, westerns lachfilms, komische films verfilmde toneelstukken, films met veel dialoog verfilmde musicals, muziekfilms natuurfilms, films over expedities moderne en experimentele films overige U.B. 30 °/o 24 16 8 4,5 U.B. 25% 13% 11 11 8% 11 21 67% 6% 22% 4. Gezelschap bij bioscoopbezoek 89% van de U.B. geeft er de voorkeur aan samen met iemand anders naar de bioscoop te gaan. Die anderen zijn: echtgenote(noot), verloofde, vaste vriend (andere) gezinsleden vrienden kennissen 5. Gaat men doelbewust of op goed geluk naar de bioscoop? 79 van de U.B. gaat doelbewust naar een bepaalde film; 10 ziet wel wat er draait; 11 doet dan het een, dan het ander. 6. Hoe komen degenen die doelbewust kiezen aan hun voorkennis? middels recensies mondreclame aankondiging, voorbericht, agenda advertentie 7. Uit welk dagblad verkrijgt de Utrechtse respondent zijn informatie? U.N. Centrum N.U.D. Volkskrant Stadsblad Telegraaf en Parool 35 20 20 16 59 14 10 6 4 3 „SAMEN" NAAR DE FILM Een derde spel met cijfers komt uit de computer van de Compatibility Re search N.V. te Amsterdam, die in Ne derland het computer dating-system „Operation Match" exploiteert. Doel van Operation Match is, dat het jon gens een aantal adressen van meisjes verschaft en omgekeerd, waarbij het spelelement essentieel is en de deel nemers autonoom blijven kiezen in het besef, dat men zich onderwerpt aan een soort „tafelschikking" die kan mee en tegen vallen. De enige grond is, dat de computer de antwoorden op vele vragen dusdanig verwerkt dat de bij elkaar gebrachte namen „elkaar minstens zullen liggen". De deelnemers vullen 91 voor een deel op zich weer onderverdeelde vragen in over de meest uiteenlopen de onderwerpen. De verwerking in cijfercodes vraagt een zekere scholing en vormt een eerste schifting naar opleidings niveau. De uitsluitende verspreiding in universiteitssteden en op instituten van hoger niveau garandeert een ster ke begrenzing van de groep. Van de deelnemers is meer dan vijftig procent bezig met een universitaire opleiding, 40 procent doorloopt een para-universitaire opleiding. De res ponse per „ronde" is tussen 4 en 5.000 deelnemers. In de formulieren werden de laatste keer twee vragen opgeno men die bioscoopbezoek betroffen: 1. Mijn bioscoopbezoek heeft nor maal ongeveer de volgende fre quentie: een aantal malen per jaar eenmaal per maand 2 x per maand praktisch iedere week 2 x per week 2. Het besluit om naar een bioscoop te gaan neem ik in de regel: impulsief een half uur van te voren weloverwogen enkele dagen tevoren Gelezen deze vragen, welke onze be langstelling opwekken, was de N.V. bereid voor ons de antwoorden te la ten uitrekenen. Het resultaat, geldig dus voor een zeer beperkte groep studerende jeugd, geven wij hier onder: Vraag 1. in 1 x per maand 2 x per maand 1 x per week 2 x per week Vraag 2. in spontaan weloverwogen naast elkaar 9 ir jaar 25.4 46.4 27.4 28.2 32.2 18.8 14.0 6.6 1.0 0.0 67.4 32.4 9 64.4 35.6 9

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 8