M 1 I DE FILM JEROEN KRABBE/RENEE SOUTENDIJK «ecePAUL VERHOEVEN/ROB HOUWERproducen, ^H-tfma^ 4 EREMGDE NEDERIANOSCHSE FILMCOMPAGNIE B V THOM HOFFMAN/DOLF DE VRIES/GEERT DE JONG/HANS VEERMAN EVA SCÉNARIO: GERARD SOETEMAN NAARDE GELIJKNAMIGE ROMAN VAN GERARD REVE KAMERA: JAN DE BONT/MUZIEK: LOEK DIKKER/MONTAGE: INE SCHENKKAN TU SCHINK SKI RUU OISTttieuTION BV

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1983 | | pagina 1