HUWELIJKSAANZOEK VIA BIOSCOOPDOEK DE NEDERLANDSE FILMPRODUKTIE 1988 1989 75,73 10,50 1,45 5,08 1,76 0,87 4,61 77,63 5,23 5,45 9,29 0,20 0,29 1,91 100 100 100 FRANSE FILMPRIJZEN EN ACADEMY AWARD (OSCAR) Of de MPEAA begrijpt werkelijk niet waar het over gaat of het laat zich leiden door achterdocht en de vrees dat a priori haar positie wordt aangetast. Niets is minder waar. Niettemin leidt deze houding tot vertraging en is het praktisch on mogelijk de nieuwe opzet van de N.B.B. (incl. de naamsverander ing) vóór 1.1.1991 te realiseren. Dat is jammer. De nieuwe status van de NBB op die datum betekent een gelijkval- len van het kalenderjaar met het boekjaar. Nu wacht ons weer een gebroken boekjaar met alle verrekeningen van dien. Kortom meer (overbodige) werkzaamheden. Vanzelfsprekend zullen de MPEAA de hieruit voortvloeiende kos ten niet voor hun rekening willen nemen. Zoals dat ook niet ge beurde toen de verschuiving van de speelweek van donderdag naar vrijdag plaats vond. The Ugly American stond bekend om het gebrek aan redelijkheid, inzicht in de lokale omstandigheden en toekomstvisie, die breder is dan het kortstondige eigenbelang. Helaas is er weinig veran derd. De MPEAA, vroeger de krachtige spreekbuis van haar leden, heeft het laatste decennium onmiskenbaar aan invloed ingeboet. Tot voor vijftien jaar geleden waren de opbrengsten uit bioskopen de belangrijkste inkomensstroom voor de leden. Video en de uit breiding van de mondiale televisie, welke vallen onder aparte divisies, veroorzaken binnen de majors verschillende visies en conflicts of interests. Sterker de jaarlijkse revenuen uit deze media overtreffen vaak die uit de theaters. Deze koninkrijkjes zijn niet eenvoudig onder èèn noemer te brengen. De ekonomische belangen zijn zo groot geworden dat het 'ieder voor zich steeds manifester wordt. Binnen deze belangenstrijd moet de MPEAA manoevreren, het geen geen eenvoudige zaak is. Zij ziet zich derhalve voor de taak geplaatst telkermale weer te bewijzen een kardinale funktie te ver vullen, ook al leidt dat vaak tot onnodig scherpslijpen. Eèn zaak staat als een paal boven water: zonder de permanente stroom van Amerikaans produkt kan het Europese bioscooppark niet functioneren. We kunnen niet zonder de Amerikanen ook al zijn 'het gekke lui'. WJAvR Op vrijdag 13 juli werd in het Calypso-theater te Nijm egen tijdens de dia-serie voorafgaande aan de hoofd- film'The Fabulous Baker Boys" een dia vertoond met de tekst: "Corina... wil je met me trouwen... Mario". Mario Derksen uit Groesbeek vroeg op originele wijze zijn vriendin ten huwelijk. Eèn en ander in samenwerking met Cinescope Filmreclame b.v. en het Calypso-theater, waarvan de bedrijfsleider het aanstaande paar een bloemetje overhandigde. Corina kan niet meer terug- Uitgebrachte hoofdfilms 1985-1989 Land van oorsprong 1985 1986 1987 1988 1989 Verenigde Staten 192 206 190 169 143 Nederland 16 13 17 10 13 Frankrijk 25 20 13 13 13 Engeland 14 10 10 12 9 Spanje 3 4 3 - 7 Italië 10 8 7 8 5 Duitse Bondsrepubliek 28 9 3 14 3 Japan - 2 - 2 2 Rusland 1 2 - - 1 Zwitserland 1 2 - 1 - Zweden - 3 - - - Hong Kong 1 - - - - Overige landen 6 10 6 10 17 289 249 239 213 297 Doekbezetting in van het totaal 1987 -1989 Land van oorsprong 1987 Verenigde Staten 71,81 Nederland 15,52 Frankrijk 1,82 Engeland 5,44 Italië 0,70 Duitse Bondsrepubliek 0,63 Overige landen 4,08 In het kader van de Nederlandse Filmdagen te Utrecht (20 - 26 september) zal FILM in het septembernummer uitvoerig aandacht besteden aan de verschillende aspekten van de NEDERLANDSE FILMPRODUKTIE. Voor en tijdens de Filmdagen zal FILM onder het publiek worden verspreid in een oplage van ca. 15.000 exemplaren. In dit nummer zal ook aandacht worden besteed aan films, welke in het najaar in première zuilen gaan. Voor het reserveren van advertentiepagina's: FILMPLAN, tel. 020-793843 Evenals voorgaande jaren kunnen ook thans weer korte (tot 59 minuten) Nederlandse films meedingen naar de Franse Filmprijzen en naar de Academy Award (Oscar) in de categorieën: "Documentary feature": Minimaal 30 minuten "Documentary short subject": Maximaal 30 minuten "Life action film": Maximaal 30 minuten De voorwaarden hiervoor kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Werkgroep Buitenlandse Filmmanifestaties, p/a Anna Paulownastraat 76, 2518 BJ Den Haag, tel.: 070-3564204/3564208/3564213. De sluitingsdatum voor aanmelding is 24 augustus 1990. 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 10