SEPTEMBERNUMMER FILM ERETEKENS 1990 SALARISTABEL VOOR HET BIOSCOOP PERSONEEL (PER 1 JUL11990) 100 85 72,5 61,5 52,5 45,5 39,5 34,5 30 1.734,90 1.479,70 1.255,20 1.071,50 928,70 806,20 704,10 612,30 Het eerstvolgende nummer verschijnt op vrijdag 14 september Reserveren van pagina's voor verslagen, ingezonden brieven, enz. vóór 13 augustus bij de redactie: Annita Dekker Tel.: 03402-70202 Fax: 03402-70283 Reserveren van pagina's voor advertenties vóór 13 augustus bij Filmplan Tel.: 020-793843 Deadline kopij: 20 augustus Deadline artwork: 27 augustus FILM zal verder verschijnen op: 12 oktober 14 december (Kerstnummer) per maand per periode per week per uur van 4 weken 39 uur Functies Bedrijfsleider A f2.515,75 f 2.322,23 f 580,56 f 14,87 Bedrijfsleider B 2.919,47 2.694,89 673,72 17,27 Unit-manager 3.300,22 3.046,36 761,59 19,53 Technisch inspecteur 3.300,22 3.046,36 761,59 19,53 Leerling-operateur 2.041, 1.884,-- 471- 12,08 Leerling-operateur1) 2.107,08 1.945,-- 486,25 12,47 Leerling-operateur2) 2.149,33 1.984,-- 496- 12,72 Operateur A 2.598,42 2.398,54 599,63 15,37 Operateur B 2.703,61 2.495,64 623,91 16,-- Operateur C 3.106,72 2.867,74 716,93 18,38 Service-medewerker 2.041- 1.884,-- 471,-- 12,08 Kassa-medewerker3) 2.440,54 2.252,81 563,20 14,44 Schoonmaak- en onderhoudspersoneel 2.041- 1.884,- 471,-- 12,08 ADMINISTRATIEF PERSONEEL Salarisschaal A 2.497,19 2.305,10 576,27 14,78 Salarisschaal B 2.503,19 2.310,64 577,65 14,81 Salarisschaal C 2.529,23 2.334,67 583,67 14,97 Salarisschaal D 2.583,13 2.384,43 596,11 15,28 In de tabel is het geldende minimumloon onderstreept. Op deze lonen wordt geen prijscompensatie toegepast. In de overige lo nen is de prijscompensatie van 1 juli 1990 ad 1% begrepen. Daar waar in de salaristabel het wettelijk minimumloon is ver meld, wordt voor werknemers van 22 jaar en jonger, die na 31 december 1988 in dienst zijn getreden, dit minimumloon vermin derd volgens onderstaande tabel. Voor werknemers van 22 jaar en jonger, die voor 1 januari 1989 in dienst zijn getreden wordt dit minimumloon met 7,5% per leeftijdsjaar. Deze aftrekregeling geldt ook voor het administratief personeel als boven genoemd. TOESLAGEN Toeslag op het minimum uurloon (artikel 17 van de CAO voor het Bioscoopbedrijf). Voor werknemers die het minimum uurloon verdienen, wordt een toeslag van 11 cent uitgekeerd op het minimumuurloon, indien de werknemer 4 jaar onafgebroken in dienst is geweest, en van 22 cent indien de werknemer een onafgebroken dienstverband heeft van 6 jaar. 1) Na een dienstverband van 6 maanden 2) Na een dienstverband van 12 maanden 3) Zoals bedoeld in bijlage B voor het Bioscoopbedrijf. MINIMUM(JEUGD)LONEN (PER 1 JUL11990) per maand Leeftijd 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar van voll. min. loon f 2.041- perweek f 471 ,- 400,40 341,50 289,70 247,30 214,30 186,- 162,50 141,30 Het eerste half jaar 1990 ontvingen de volgende medewerkers van bij de N.B.B, aangesloten bedrijven onderscheidingen: Zilveren speld/brochette (10 jr.): Mevr. L. Bergh M.W. Coppee W. Dolman Mevr. C.C.Evers-Greveling P. Harmsen Mevr. F.A. Heijnens Mevr. J.M.E.B. Jungschlager-van Mevr. M.B.H, de Lange-Rutting Mevr. E.M. Maasdam-van Berkel A.P. de Munk Mevr. L. Overkleeft-Zwanevelt P.M. Pas J.P.M, van Reisen P.A.C. Snelleman R.S. Tuinfort Mevr. J.G.M. Velthuisen Mevr. S.L. Veltman-Tan A. Vink (Jogchem's Theaters) A.G. Weyers K.K. Wong J.H. Wijfje Gouden speld/brochette (25 jr.): R.F. Arkenbout FT. Bertsch P.J.H. Puts J.E.R. van Sandwijk (Cannon Cinemas) (Jogchem's Theaters) (N.L.F.) (Jogchem's Theaters) (Video Hilversum) (Jogchem's Theaters) Dijk (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Koopal/Waskowsky) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Video Hilversum) (Cannon Cinemas) (Lido Theater) (Cannon Cinemas) (Cannon Cinemas) (Jogchem's Theaters) (Cannon Cinemas) (Video Hilversum) (Meta Sound) 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 13