BIOTEK, KAARTJESVERKOOP PER COMPUTER Drie versies nog beter afgestemd op de praktijk C "MULTI USER SYSTEEM in een NETWERK" 1 1 Op 3 juli, tijdens de maandelijkse contactdag in Amsterdam, vond de eerste introduktie plaats van het Deense computerprogram ma "BioTek". Dit "kaartjesverkoop"-programma is door het Deen se software-bedrijf Control Systems ontwikkeld in nauwe sa menwerking met Deense bioscoopexploitanten. Het verkopen van kaartjes gaat daar nu al in 25 bioscopen per computer met het BioTek-systeem. Op initiatief van het Molenstraattheater in Wageningen heeft het Deense bedrijf de nek uitgestoken en wordt het BioTek-program- ma in Nederland geïntroduceerd. In samenwerking met het hard ware-bedrijf AUDILOG uit Renkum is daartoe een "Nederlandse" versie van BioTek gemaakt. Het Molenstraattheater werkt inmid dels al een maand naar alle tevredenheid met dit programma. Op de contactdag werden de aanwezigen door middel van dia's wegwijs gemaakt in de praktische handelingen die verricht wor den bij het verkopen van kaartjes per computer. Uit de reacties op deze presentatie kwam naar voren dat het mensen opviel hoe eenvoudig en overzichtelijk het programma was opgebouwd. Elke handeling komt logisch voort uit de vorige en er is geen computerkennis nodig om ermee te kunnen werken. Bij de "live"- demonstratie die volgde op de uitleg met dia's, konden de geïnte resseerden met eigen ogen zien hoe snel en hoe eenvoudig de kaartverkoop ging. Het principe was bovendien in een handom draai uitgelegd. Verder werden allerlei situaties bedacht die zou den kunnen voorkomen en uitgeprobeerd op de computer. De aanwezigen zagen dat voor alles wat ze verzonnen, een oplossing was. Van diverse kanten kwamen ook vragen over de toepassingen en verschillen tussen het "enkele" systeem (Single-user) en het sys teem met verkoop op meerdere plaatsen Multi-user). De Neder landse agent van BioTek, AUDILOG, heeft de vele nuttige opmer kingen ter harte genomen en heeft de afgelopen vier weken driftig gewerkt aan drie verschillende gebruikersversies van het pro gramma. Deze zullen hier aan de hand van de illustraties nader besproken worden. A. Het Single-user-systeem voor diegenen die uitsluitend op één punt kaartjes willen reserveren en verkopen; ter plaatse (in de kassa) kunnen de financiaele rapporten voor de administratie worden uitgeprint. Dit goedkoopste systeem is zeer geschikt voor solo-theaters met enkele zalen, waar de eigenaar zelf vrijwel dagelijks aanwezig is. Nodig zijn een computer, een kleuren scherm en een printer. B. Het Single-user-systeem in een Netwerk. Hierbij is het enkele systeem uitgebreid met een verbinding naar een tweede compu ter (bijv. op kantoor). Op deze tweede computer kan overdag in het BioTek-programma gewerkt worden om reserveringen te maken, rapporten uit te printen en nieuwe filmprogramma's in te brengen. De "kantoorcomputer" kan er een zijn die verder ook voor andere doeleinden gebruikt wordt (bijv. tekstverwerken); met een eenvoudige handgreep kan het BioTek-programma op geroepen worden: "even een reservering invoeren en klaar" en het gewone werk gaat verder. Er kan echter niet op beide computers tegelijk in het BioTek-programma gewerkt worden. C. Het Multi-user-systeem in een Netwerk. Met dit grote pakket kan men op twee of meerdere plaatsen kaartjes verkopen. Zowel in kassa A als in kassa B kunnen tegelijkertijd alle handelingen verricht worden. Het programma combineert de gegevens van beide punten en verwerkt deze. Desgewenst kan men dit systeem uitbouwen met meerdere ver kooppunten of werkstations voor bijv. administratie of foyer-ver kopen. In de showroom van AUDILOG te Renkum zijn de drie systemen opgesteld en voor een ieder te bezichtigen. Verschillende prin ters, beeldschermen etc. kan men zelf uitproberen en wie over het gebruik van BioTek in de praktijk vragen heeft, mag gerust bellen met Molenstraattheater te Wageningen. Ondergetekende of Mi rjam Gilissen zullen u alle handigheidjes vertellen. Gerben Kuipers, Wageningen. AUDILOG Renkum: tel. 08373-19000 Molenstraattheater: tel. 08370-14029 A "SINGLE USER SYSTEEM" B "SINGLE USER SYSTEEM in een NETWERK" COMPUTER (KASSA) PRINTER COMPUTER 1 (KASSA) COMPUTER 2 (KASSA) PRINTER PRINTER COMPUTER b.v. voor administratie Ie Verdieping COMPUTER (KASSA) PRINTER Begaande grond 15

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 15