FILMSNIPPERS KOMPLETE BIOSCOOPTECHNIEK IN 35 mm en 16 mm WEIJTMANS VAN LAERE adviseert, ontwerpt en installeert komplete bioscoopinstallaties op maat. - DESKUNDIG ADVIES - SNELLE 24 UURS-SERVICE - FP 20/FP 30/B AUER ONDERDELEN UIT VOORRAAD - SCHERPE PRÜZEN PROJEKTIE- EN GELUIDSTECHNIEK Wanneer je meer dan veertig jaar in het Nederlandse bioscoopbe drijf werkzaam bent, is het bijna onvermijdelijk af en toe herinne ringen uit deze periode op te halen. Herinneringen die voor een ander vaak volkomen oninteressant zijn. Enige tijd geleden gebruikte ik met twaalf collega's de avondmaal tijd. Er werden toen bedrijfsherinneringen opgehaald. Belevenis sen, geen onthullingen! Dit gezelschap heeft mij aangespoord mijn herinneringen op schrift te stellen. Waarom zou ik niet? De artike len van F.P. van den Berg "Meevallers Missers" worden ook gretig gelezen blijkens de uitlatingen van bedrijfsgenoten. Mijn herinneringen zijn slechts snippers uit een veertigtal jaren. Snippers als die van een verknipte film. Filmsnippers! De Excelsior Bioscoop te Groesbeek was één van de weekend- exploitaties van de Excelsior Film Onderneming te Rotterdam, onder direktie van Emile Weier. De voorstellingen werden gege ven in een achterzaal van een café annex logement. Elke week trok de heer van Doeveren met het openbaar vervoer naar het Gelder se Groesbeek om de fotovitrines, de verkoop van de toegangsbe wijzen en de administratie te verzorgen. Overnachten in het loge ment leverde altijd problemen op, zodat hij s'avonds na de laatste voorstelling de terugreis naar Rotterdam weer aanvaardde. De cabineapparatuur bestond uit twee stuks Krupp Imperator Ernemann 35mm. projectoren met laag-intensiteit booglampen en voorzien van Ernophone geluidsboxen. Modern, want zij ver vingen de Kagenaar doortrekboxen met een vaste filmbaan. Deze boxen waren niet voorzien van een roterende filmbaan. De film werd op de plaats van geluidsaflezing langs een vaste film baan getrokken door de ondertransportrol. Wie kent ze nog? De operateur kwam uit de regio, maar was alleen voor de weekends beschikbaar. In de vijftiger jaren was door Fox Movietone Nieuws een reporta ge gemaakt van de opening van het Heilige Jaar. Voor een verto ning van deze film werd de Excelsior Bioscoop benaderd door het bestuur van een Groesbeekse katholieke vereniging. Omdat deze voorstelling stond gepland op een doordeweekse avond, werd ik naar Groesbeek gestuurd om de film te vertonen. Geen onaardige opdracht, maar er bleek voor die bewuste avond alleen een 16mm. kopie van de film voorhanden te zijn. Dat betekende dat ik op stap ging met een 16mm. Bell Howell projector plus luidspreker, transformator, onderdelenkoffertje, 16mm. filmcontainer en een opklapbare, onhandig grote projectortafel. Plus de persoonlijke benodigdheden om de nacht in Groesbeek door te kunnen bren gen. De reis werd gemaakt met het openbaar vervoer! Beladen als een pakezel wandelde ik 500 meter vanaf de Scherm- laan naar de tramhalte op de Middellandstraat. Met de tram naar het Maasstation en dat betekende ook nog overstappen op een andere tramlijn. Van de tramhalte naar het station. Eenmaal in de coupee van de trein, stonden de spullen een ieder in de weg. In Nijmegen begon het gesleep opnieuw. Van het station naar de bus, richting Groesbeek. Godzijdank stopte de bus precies voor de deur van de bioscoop! De cabine was niet verwarmd. Buiten was de temperatuur bene den het vriespunt. Na het opstellen van de 16mm. apparatuur begaf ik mij naar de zaal, op zoek naar wat warmte. In de zaal ontmoette ik een kapelaan. Een vriendelijke man die zich voorstelde als één der organisatoren van de avond. Enigszins bezorgd informeerde hij, wanneer en waar ik de projector zou gaan opstellen. Ik vertel de hem dat de projector al opgesteld stond. Verwonderd keek hij me aan en zei: "Maar ik zie helemaal geen filmapparaat". "Dat klopt", antwoordde ik. "De projector staat boven, achter deze muur", en ik wees in de richting van de achterwand. Hij trok zijn schouders op en zei: "Hoe is het mogelijk. Vorige week werd er nog een film in het patronaatsgebouw gedraaid en toen stond het apparaat achter in de zaal. Wat gaat de techniek vooruit. Nu vertonen ze de film al door de muur heen! Wilt u misschien koffie?" De volgende morgen op mijn kamer, toen ik het ijslaagje brak in de lampetkan, twijfelde ik of hij mij in de maling had genomen of dat hij het meende, 'k Ben er nooit achter gekomen. Tot de volgende FILM. Henk Berg PRUNUSSTRAAT 27, 5038 MG TILBURG -TEL. 013-685580 - FAX 013-632757 25 WEIJTMANS VAN LAERE

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 25