WARNER BROS. (HOLLAND) PRESENTEERT: i Hoofdrollen: STEVEN SEAGAL en KELLY LE BROCK Regie: BRUCE MALMUTH Uitvoerende producenten: LEE RICH en MICHAEL RACHMIL Tijd wacht op niemand... behalve op Mason Storm. Mason Storm (STEVEN SEAGAL) is een van de beste rechercheurs van de politie te Los Angeles. Toevallig stuit hij op een moord- en corruptiecomplot waar enige hooggeplaatste personen bij betrok ken zijn. Deze wetenschap betekent als het ware zijn doodvon nis... Dat wordt uitgesproken door een sinister trio, bestaande uil een eerzuchtig politicus, een levensgevaarlijke gangster en een lid van Storms eigen politie. Storm wordt neergeschoten en men waant hem dood; hij is ech ter in coma geraakt. Zijn dood wordt uit veiligheidsoverwegingen wel officieel bevestigd. Na 7 jaar ontwaakt Storm weer uit zijn coma en vindt hij de ver pleegster Andy Stewart (KELLY LE BROCK) aan zijn zijde. Zij heeft hem al die jaren verzorgd en voelt een diepe genegenheid voor hem, ondanks het feit dat ze niets van hem weet. Storm weet niet wie getracht heeft hem te vermoorden, maar is vastbesloten de dader(s) te achterhalen en de rekening te vereffe nen. Het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt, omdat de moorde naars ontdekken dat hij nog leeft, waarop ze een hernieuwde poging doen om hem - dit keer definitief - uit de weg te ruimen. De moor denaars onderschatten echter de vastbeloten wraakzucht van Mason Strom.... 26 HARD TO WLL

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 26