DE NEDERLANDSE FILMPRODUCTIE ,#|llii BIO'S NIEUWE VOORZITTER De nieuwe voorzitter van het Bio- bestuur is de heer Ir. C.B.J. Sorgdrager. Hij is geboren in Haarlem en is 65 jaar. In 1952 studeerde hij af als scheeps bouwkundig ingenieur aan de Tech nische Universiteit te Delft. Zijn werk zaamheden zijn velerlei geweest, een Rotterdamse scheepswerf en vanaf 1956 bij het VMF Stork concern. Voor dit bedrijf was hij een tiental jaren in het buitenland werkzaam In 1981 werd de heer Sorgdrager benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke dienstverlening te Utrecht en die functie vervult hij nog steeds. In 1986 kwam aan het dertigjarig dienstverband een einde en trad de heer Sorgdrager terug als commercieel directeur van de divisie constructie. Vanaf 1987 maakt de heer Sorgdrager deel uit van het algemeen bestuur van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie te Arnhem. Een van zijn eerste daden als nieuwe voorzitter is geweest het aanbieden van het ere-voorzitterschap aan de heer J. Nijland. Dit gebeurde tijdens een afscheidsdiner aangeboden aan de heer en mevrouw Nijland op 17 april 1990. Meer dan tien jaar heeft de heer Nijland de voorzittershamer in handen gehad. Bio is hem daar veel dank voor verschuldigd. Wij wensen de nieuwe voorzitter veel succes. Op 14 mei j.l. is drs. J.Ph. Wolff afgetreden als vice-voorzitter van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie. Het bestuur van de Stichting is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet. In het afgelopen jaar heeft de heer Wolff zich bijzonder ingespannen om het internationale project van Bio tot stand te brengen. De heer Wolff zal tot de fusie binnen de Stichting Arnhemse Revalidatiecentrum (1 januari 1991) in de Raad van Toezicht als Bio-vertegenwoordiger fungeren. BIO-AWARD IN TILBURG Het Midi-theater in Tilburg is winnaar geworden van de kerstcollecte 1989. De Bio-Award heeft inmiddels een plaats gekregen in de foyer. De heer C.B.J. Sorgdrager, voorzitter van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie, reikte verder nog prijzen uit aan: 2. Scala-theater in Doetinchem 3. Roxy-theater in Bergen op Zoom 4. Diana-theater in Assen 5. Apollo-theater in Delft Tijdens de collecteperiode hebben 1.690.833 bezoekers de theaters bezocht, waarvan 1.254.519 bezoekers in de gelegenheid werden gesteld iets in de bus te gooien. Dit resulteerde in een bedrag van ƒ.247.552,71. Gemiddeld is dit 19,73 cent per bezoeker. Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd en alle anderen, bedankt voor uw inzet! MET DANK AAN DE FILMACADEMIE. De zomercollecte 1990 wordt ondersteund door een collectefilm, belangeloos gemaakt met medewerking van de Filmacademie. Voor het maken van deze film, die een terugblik geeft van 63 jaar Bio en tegelijkertijd zijn blik op de toekomst richt, werd Ali Karacabay benaderd. Dit keer geen bekende Nederlander, maar "eigen" kinderen, historisch materiaal en dia's uit Belize die te samen de boodschap uitstralen: "met uw hulp kunnen we hulp bieden aan kinderen, die het minder goed getroffen hebben". De eerste reacties op de film, die op de laatste maandelijkse Ali Karabacay krijgt als dank voor het maken van de collectefilm een herinnering aangeboden. contactdag van de NBB in première ging waren bemoedigend. Onze dank gaat uit naar de Filmacademie, in de personen van Drs. Pauline Voortman en Drs. Astrid Kopper, Ali Karacabay en zijn "crew" en al die particulieren en bedrijven, die goederen en diensten leverden voor het maken van deze film. In het kader van de Nederlandse Filmdagen te Utrecht (20 - 26 september) zal FILM in het septembernummer uitvoerig aandacht besteden aan de verschillende aspekten van de NEDERLANDSE FILMPROOUKTIE. Voor en tijdens de Filmdagen zal FILM onder het publiek worden verspreid in een oplage van ca. 15.000 exemplaren. In dit nummer zal ook aandacht worden besteed aan films, welke in het najaar in première zullen gaan. Voor het reserveren van advertentiepagina's: FILMPLAN, tel. 020-793843 29 BIO NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 29