Bijna een maand geleden vond de finale van het Wereldkampioen schap Voetbal in Rome plaats. Wat een boeiende apotheose had moeten worden van een maand voetbal ontvouwde zich als een pijn lijke wanvertoning. Het vertoonde spel was een getrouwe kopie van 80% van de gespeelde wedstrijden. Ondanks of dankzij vier weken van rode kaarten, tijdrekken, een mini mum aantal doelpunten, verlengingen en strafschoppen plus de vroegtijdige uitschakeling van het Nederlands elftal is het bezoek aan de bioskopen veel minder beïnvloed dan aanvankelijk werd verwacht. Gezien de te verwachten stroom commerciële films die al zijn uitge gaan of nog gaan moet de bovenstaande invloed in ruime mate wor den gekompenseerd. Tijdens een bijeenkomst eind juni in München is men er nu van EG- wege van doordrongen dat naast de bestaande steunmaatregelen voor de Europese filmproduktie (via SCRIPT en Eurimages) en de filmdistributie (via EFDO) ook de Europese bioskopen financieel die nen te worden gesteund. Eindelijk heeft men zich gerealiseerd dat zonder vertoningen in bios kopen de Europese film ten dode is opgeschreven. De redaktie Een uitgave van: Nederlandse Bond van Bios coop- en Filmondernemingen Jan Luykenstraat 2 1071 CM Amsterdam Postbus 75048 1070 AA Amsterdam Teiefoon020 Telefax 020 799261 750398 Redaktie: Drs. Wim J.A. van Roosmalen Telefoon03403 - 70200 Drs. Annita Dekker Telefoon03402 - 70202 Wil van Dommelen Frank van der Putte Redaktieadres: p/a Gofilex Film BV Postbus 334 3430 AH Nieuwegein Telefoon03402 - 70200 Telefax 03402 - 70283 Advertenties: Adviesburo Filmplan V.O.F, van Eeghenstraat 38 1071 GH Amsterdam Telefoon020 - 793843 Druk: Drukkerij Atlas BV/Soest Abonnementen: 53,- per kalenderjaar Foto voorpag. (I.b.): Palace-Theater, Maastricht FILM wordt min. negen maal per jaar controlled circulation toege stuurd aan de leden van de N.B.B., geassocieerde en facilitaire be drijven, media en overheid. INHOUD pag. Personalia/CommissiesA/erhuisd 4 Drs.J.Ph.WoIff: E.G.-geld voor bioscopen? 5 Gekke lui, die Amerikanen 9 Info Nederlandse Filmdagen 13 E.de Kuyper: Gevonden... 13 G.Kuipers: Biotek, kaartjesverkoop per comput er 15 S.Ram: Sprekende muziek voor zwijgende film, s 17 Vrouwen in het Vak: Marianna Dikker 19 F.P.van den Berg: Meevallers Missers 21 Opening - Verbouwing 23 H.Berg: Filmsnippers 25 VAP Nieuws/SAM Nieuws 27 Bio Nieuws 29 Wordt Verwacht 30 Cinescope Info 32 Agenda/Avant la Lettre 34 VOORWOORD

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 3