Bost?#»°' 37ste Internationaal Reclamefilmfestival in Cannes Uit de oude doos Nieuwe dia-projektoren Art directors, copy-writers, producers, creative directors, headhunters, adverteer ders, de pers en nog veel meerin totaal zo'n 3.000 mensen en 3.742 commercials uit 43 landen vormden de basis-ingrediënten voor een goed georganiseerd 37ste In ternationaal Reclamefilmfestival 1990 in Cannes. Van maandag tot en met donderdag werden alle commercials vertoond in het Palais des Festivals. De jury, die bestond uit 22 jury-leden beoordeelde de commercials meteen nadat ze vertoond werden door cijfers te geven. Jury voorzitter Tim Mellors die werkzaam is bij Publicis in Londen als executive creative director vertelt dat de nadruk wordt gelegd op creativiteit en dus originaliteit, "een goed idee tamelijk goed uitge voerd is meer waard dan een multi-miljoen dollar Paula Abdul en Elton John productie waar niks gebeurd". De 500 beste commercials komen in de short-list, die bekend is en gezien kan worden op vrijdag. Alhoewel het niet van doorslaggevende betekenis is, worden de vertonin gen zeker ook beoordeeld door het publiek in de zaal. Er wordt geapplaudisseerd, maar wat meer opvalt is het wegfluiten en boe-geroep. Er is mij verteld dat in voorgaande jaren er zelfs met tomaten gegooid werd. Zelf ben niet iemand die snel gaat klappen of fluiten, laat staan boe-roepen, maar toch is het een vorm van algehele kritiek, en het maakt zo'n 40 uur commercials kijken wat meer levendig. Na heftig en langdurig overleg onder de jury-leden is het dan zover: Zaterdagavond, de uitreiking van de Leeuwen. Men heeft zich verzameld in het Palais des Festivals, ge kleed in smoking en avondjurken omdat na de uitreiking het Closing Gala begint. De officiële uitreiking wordt gehouden in het grote Auditorium. Als deze zaal vol is mogen de later gekomen gasten meegenieten in een andere zaal, waar alles gevolgd wordt via video projectie. De Grand Prix ging naar de Britse Hutchins Film Corporation voor hun Maxell Tapes campagne "The Israelites" en "Into the Valley". Deze commercials laten een Freak zien, die tijdens een liedje de gezongen teksten op vellen papier laat zien. Op het eind weet hij het niet meer, en schrijft het liedje te moeten horen op een Maxell tape. Het aantal uitgereikte Leeuwen was dit jaar aanzienlijk minder dan vorig jaar. De reden is niet dat de kwaliteit van de commercials is afgenomen maar dat de jury veel kriti scher geworden is. Nederland heeft zeker niet onder gedaan, integendeel, wij hebben een record geboekt. aptein 77]obi[/ette SMIT en de WOLF VENNE SO MOTORHUIS PIERSMA Scholestraat 45 Tel. 2268 Er werden 24 Gouden Leeuwen uitgereikt. Bela Stamenkovits en Rob Floor van Cam- paign Company namen een Gouden Leeuw in ontvangst voor de Seiko commercial "Taart", waar op een diner-party een meisje uit een taart springt als verrassing voor de gasten, alleen ze is te vroeg, de gasten zijn nog niet gearriveerd, "Is het nou geen tijd voor een Seiko?". Van de 36 Zilveren Leeuwen nam Nederland er 2 mee naar huis: FHV/BBDO met de commercial "One night with you" voor King Pepermunt, "Is dat een rol King Pepermunt in je zak?, of ben je gewoon blij me te zien?". De andere Zilveren Leeuw ging naar DDB Needham Worldwide voor Philips commer cial "The last passenger" waarin geavanceerde communicatie systemen een politie- inspecteur en zijn mannen het mogelijk maakt een crimineel te arresteren net voordat hij het land uitvliegt. Nederland was ook bij de Bronzen Leeuwen vertegenwoordigd met twee commercials. Eèn van de 77 Bronzen Leeuwen ging naar DMB&B voor "De maan" van Wasa Knacker- brod. De commercial laat een close-up Nasa beeld zien van de maan, langzaam gaat de camera achteruit, en men ziet dat het niet om een Nasa maar Wasa beeld gaat. De andere Bronzen Leeuw ging naar Riechelmann, Lopez Cardozo Van Bercum voor "Voetbal" van Van Groeneveld Opticiens. Een voetbalspeler mist een penalty en juicht alsof hij gescoord heeft vervolgens wordt hem gevraagd of hij wel bij de juiste opticien zit. In totaal kwam Nederland op de 9e plaats met vijf Leeuwen en 144 inzendingen. De Verenigde Staten stond op de 1e plaats met 34 Leeuwen en 831 inzendingen; Engeland tweede met 24 Leeuwen, 405 inzendingen en Spanje derde met 284 inzendingen waarmee ze 14 Leeuwen behaalden. De bekroonde commercials worden, zoals voorgaande jaren door Cinescope in sa menwerking met Cloeck Moedigh, in het najaar op verschillende plaatsen in Neder land vertoond. Waar en wanneer deze SAWA-reel vertoningen gehouden worden, wordt nog bekend gemaakt. Later zal ook de SAWA-reel op video verkrijgbaar zijn. Albert van Rijmenam Op 7 september a.s. zal de heer TH. de Ruiter, tijdens de presentatie van het Voorfilmfestival Cinescope in Hoog Catharijne te Utrecht, afscheid nemen als direkteur van Cinescope. De aan vang van de afscheidsreceptie is 16.00 uur. De heer de Ruiter is ruim 45 jaar in uiteenlopende funkties werkzaam geweest binnen het filmbedrijf. Sinds de jaren '80 was hij direkteur van Ci nescope. Zoals wij reeds in FILM 2 schreven heeft Cinescope samen met Jules de Greef Part ner te Vught bij Rollei in West-Duitsland dia-projectoren met overvloeimogelijkheid laten aanpassen aan gebruik in de bioscoop, specifiek gericht op geautomatiseerde cabines. Het betreft de Rolleivision 35 Twin Digital projectoren, welke leverbaar zijn met ver schillende Schneider-objectieven. Deze projectoren zullen binnenkort worden opge steld in Luxor en Brinkmann in Haarlem. Vervolgens zullen ze gebruikt gaan worden in alle zalen van het Wolff-concern in Groningen, Utrecht en Tilburg. Dezelfde projectoren, doch zonder de aanpassing, zijn geplaatst in 2 zalen van het nieuwe Atlantic-complex in Harderwijk. Cinescope heeft het exclusieve verkooprecht verworven voor Nederland aangezien wij verwachten dat er nog meer bioscoopexploitanten zullen zijn die hierin zijn geïnteres seerd. De dia's gaan vloeiend in elkaar over en suggereren zodoende een vorm van beweging. Vooral adverteerders die meerdere dia's achter elkaar willen vertonen kunnen hiervan profiteren. Wij streven ernaar op èèn der komende contactdagen deze projector te presenteren zodat een ieder zich kan overtuigen van de mogelijkheden. V.l.n.r. de heer De Greef, Hans Lammerts en Piet Davelaar van Cinescope bij het teke nen van het contract dat Cinescope het ex clusieve verkooprecht verschaft voor de Rol leivision dia-projecto ren specifiek voor de bioscoop. 33 1 I I stsmatisch rijden vanaf f 399.- ALS U LOODGIETER HAD GENOMEN DAN WAS U DIT NIET OVERKOMEN

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 33