AGENDA AVANT LA LETTRE ADVERTEERDERS Hai, die Karel, Jongen, ik zit hier toch even met een groot, rood aangelopen hoofd. Enkele maanden geleden meldde ik met veel aplomb dat mij een rolletje was toebedeeld in een Nederlandse speelfilm. Hoe kwam dat? Ik zat in een koffiehuis in de hoofdstad een ouderwetse appelbol te veror beren. Daar komt een vlotte, niet onaantrekkelijke vrouw naar me toe (zij had me al een paar keer aangekeken met wat ik dacht die blik van "kennen we mekaar niet?" En ik knikte een keertje vriendelijk in haar richting. Bui ten regende het pijpestelen, dus waarom niet?). "Meneer, hebt u enige acteer ervaring." Nou Karel, je kent me, op zon vraag antwoord ik altijd positief, hoewel ik bij de toneel club op school nooit verder ben gekomen dan het open- en dichttrekken van het doek. "Zou u een klein rolletje willen spe len in een speelfilm?" Een mens is nooit te oud om te avonturie ren. "U hebt een zeer markant en innemend hoofd, net wat we zoeken." Mijn lieve echtgenote barstte in schaterlachen uit en wees mijn relaas naar het land der fabelen. Een paar weken later neemt ze de telefoon op en moest ze toe geven dat niet al mijn verhalen op fantasie berusten. Binnen dertig minuten was ze er in geslaagd de hele familie op de hoogte te brengen. Enfin, op een ochtend meld ik me in alle vroegte in een tot een kroeg omgebouwde ruimte. Men rukte me de das van de nek af, gaf me een verschoten jasje aan en verzocht me met nog drie verweerde koppen te klaverjas sen aan een hoektafeltje. Na zes-en-tachtig spelletjes en 24 koppen koffie was het laat in de middag en werden we be dankt en betaald voor onze medewerking. Het gekke was dat ik alles tussen de opnamen door kon bekijken, maar niet als er werkelijk opgenomen werd. Dan moest ik met mijn kompa nen stug in de kaarten kijken en binnensmonds mompelen dat ik paste of meeging. Toen ik een ijverige regelaar vroeg hoe veel minuten er nu waren opgeno men, keek hij me aan als ware ik het domste jongentje van de klas. "Hooguit twee minuten." Wat een vak! "Vertel!" ordonneerde mijn gade toen ik doodmoe thuis kwam. "Is dat alles?", was haar reaktie op mijn verslag dat ik met moeite op vijf minuten kon brengen. "Ja," antwoordde ik naar waarheid. Met de mede deling dat we over twintig mi nuten zouden eten, verdween ze uit beeld. "Ik heb wel 's gele zen, dat de filmers vaak een deel van het materiaal niet ge bruiken!" Ze grinnikte vals en voegde er even later aan toe, "Je wilt zeker geen koffie?" Ja, Karel, zaken pakken wel 's anders uit dan men denkt om er maar eens een klichee tegen aan te gooien. Maar ondanks de spottende opmerkingen van mijn omgeving had ik deze ervaring niet willen missen. En nu maar hopen dat ik er niet word uitgesneden! Want an ders gaat dat mooie denkbeeld van vragende kinderogen op je schoot, "Toe, Opa, vertel nog 's toen je in die film speelde?" in rook op! Karel, als je me zoekt, ik zit tot eind augustus op mijn stekkie. Het ga je goed, Alex Goede vriend, Ik wil niet natrappen, maar een ding moet me van het hart. Je talent als acteur kan ik niet beoordelen, maar ik herinner me dat je een van de meest belabberde klaverjassers was. Zelfs schoppen onder tafel hielp bij jou niet! Maar zie het van de zonzij, je krijgt natuur lijk een vrijkaart voor de pre mière, zodat jij de eerste van de familie bent die weet of je er wel dan niet inzit. Daarna kan je altijd nog emigreren! Als je me vraagt hoe het met me gaat (hetgeen je niet deed, maar vooruit!) moet ik je zeg gen dat ik de pest in heb. Het lijkt wel of iedereen van daag de dag minder dan ooit bereid is afspraken na te ko men, vooral als ze liggen op het vlak van vrijwilligheid. Je ontwikkelt een plan, dat in het algemeen belang is, zonder dat het direkt kwantificeerbaar is. Bij iedereen valt het in goede aarde. Enthousiast wordt een taakverdeling afgesproken. Die doet dit, die doet dat. Kat in het bakkie, denk je. Bij de uitvoering blijkt dat anderen hun toegezeg de medewerking niet of te laat nakomen. Je moet eindeloos wachten of ze zo vaak achter hun broek zitten dat zij korzelig worden en ik nijdig. Dan sluipt een verlammend gevoel in je donder en ebt alle enthousias me en inventiviteit weg. Tot het moment dat je je realiseert dat je er maar beter niet aan had kunnen beginnen. Jongen, laat je door mijn som bere tonen niet beinvloeden. Ik ben er weer overheen voordat ik het weet. Overigens, jij moet wel gaan kijken naar The Hunt for Red October. Een spektakulaire film met een glansrol van Sean Connery. Dan besef je eigenlijk weer dat gro te films maar op èèn plaats thuis horen: op een groot doek! Je Karel. Apollo - Kaatsheuvel Cinescope Filmreclame BV Citab BV Du Ware Filmtronics BV Huizenga Jogchem's Theaters BV Selectronic BV United International Pictures (Netherlands) BV Warner Bros. (Holland) BV CONTACTMIDDAG 7 augustus FILMFESTIVAL van VENETIË 3-15 september CINETEX '90 6-10 september PRESENTATIE VOORFILM FESTIVAL CINESCOPE in H.C. te Utrecht 7 september EURO AIM SCREENINGS inDONOSTIA (Spanje) 14 -18 september BONDSRAAD 19 september NEDERLANDSE FILMDAGEN in UTRECHT 20 - 26 september CONTACTMIDDAG 2 oktober PHOTOKINA KEULEN 3 - 9 oktober MIPCOM CANNES 11 -16 oktober HERFSTVAKANTIE 13-21 oktober MIFED MILAAN 21 - 28 oktober OPERATEURSEXAMEN 23 oktober CONTACTMIDDAG 6 november UITREIKING EUROPEAN FILM AWARDS te GLASGOW 2 december CONTACTMIDDAG 4 december FESTIVAL BERLIJN 15 -26 februari AMERICAN FILMMARKET in LOS ANGELES 28 februari - 6 maart MIP TV CANNES 19-24 april FILMFESTIVAL CANNES 9 - 20 mei Alle leden bioscoopexploitanten en filmverhuurders ontvangen meerde re exemplaren van FILM voor ver spreiding onder de medewerkers, is het aantal verstrekte nummer niet toereikend, dan kunt u - voorzover de voorraad strek - nog extra exem plaren opvragen bij de Filmcentrale Nieuwegein, tei.nr.: 03402 - 70235 W. van Breene). ---- 34 1990 1991

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 34