EEN VOLKOMEN ANDERE WERELD IN 35 MM. FILMGELUID! DOLBY STEREO CINEMA SOUND PROCESSOR MODEL CP 55 MET SPECTRAL RECORDING, Het model CP 55 is DOLBY's laatste nieuwe soundprocessor voor een accurate weergave van 35 mm. DOLBY stereo optische films - voorzien van een aantal ontwerpverfijningen, gemakke lijker te monteren - en automatisch of in hand- bedrijf te gebruiken. Als in alle eerdere DOLBY stereo processors is de technische perfectie het complement van de techniek, die wordt gebruikt bij de vervaardiging van alle DOLBY stereo films, waarbij de intentie van de regis seur, op welhaast volmaakte wijze wordt vast gelegd. Dezelfde basiscomponenten die gebruikt worden in DOLBY studio-equipment voor het afluisteren van elke DOLBY- stereomix, zijn toegepast in de hoog- kwalitatieve CP 55 unit. DOLBY stereo in het theater is dan ook gebaseerd op het oogmerk om een geluids weergave van hoge kwaliteit te brengen op de stoel van elke bioscoop-bezoeker. Voor dit doel dient de juiste apparatuur en tech niek te worden toegepast, in iedere schakel van de lange ketting van de studio-microfoon tot aan de weergave van de theater luidsprekers. Door de nieuwe techniek, DOLBY STEREO SPECTRAL RECORDING, of DOLBY SR, is een nieuwe, veelomvattende, extra dimensie aan de cinema soundprocessor toege voegd, de verbetering van 35 mm. stereo optical sound is uiterst veelomvattend* met DOLBY SR wordt de achtergrondruis geredu ceerd tot onder het omgevingsniveau, dat in de beste zalen kan worden gemeten. Daarnaast wordt het frequentiebereik sterk uitgebreid op hoge signaalniveau's, waar door extreem laag- en hoogfrequente, onver- vormde signalen, kunnen worden opge nomen. Kanaalscheiding is verder opge voerd en de dynamiek is belangrijk verbe terd. Deze combinatie van verbeteringen resulteert in een signaalkwaliteit met minder achtergrond- ruis en zuiverder kwaliteit. De nieuwe DOLBY SR-techniek zal pas volledig tot zijn recht kunnen komen, wanneer adequate maatregelen worden getroffen, om het hogere signaal-aanbod op te vangen. Een 3 dB hogere signaaldruk immers betekent een verdubbeling van het niveau. SPECTRalrecORDING DOLBY STEREO] gg IN SELECTED THEATRES De tijd van 50 of 1OO Watt versterker/ luidsprekercombinaties is voorbij, in het moderne DOLBY SR theater wordt op hogere niveau's gewerkt, bijvoorbeeld 200 Watt per kanaal op L-C-R, idem voor elk van de beide sufwoofers, wanneer deze worden toegepast. De surround-speaker speelt een meer belan grijke rol dan ooit tevoren, met optimale weergave van geluidseffecten als doel. Installatie-vernieuwingen vinden wereldwijd, op ruime schaal plaats, ook door uitbreiding van de DOLBY-A CP 50 systemen. Wij zullen U uiterst gaarne van deskundig advies dienen en U de passende antwoorden op Uw vragen kunnen verstrekken. Professional Cinema-Contractors Sterk in professionele aanpak! Pletterij 3,1185 ZK Amstelveen Telefoon (020) 434311fax (020) 435924

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 10