BIO NIEUWS "HISTORISCH" AFSCHEID VAN J. NIJLAND "Collectefilms verrijken onze taal" Door het enthousiast uitspreken van slechts één zin, kreeg de lichamelijk gehandicapte Bob Roozen nationale bekendheid. Aan het eind van één van de collectefilms riep de toenmalige leerling van de Bio-Mytylschool vanuit het zwembad lachend: "Weet u wat ik het leukste vind, dat mijn ouders niet kunnen zwemmen en ik wel". Een zin, die nog jarenlang nagalmde en te pas en oppas werd gebruikt. "Uitdrukkingen die in Bio-films werden gebruikt, bete kenden een verrijking voor de Nederlandse taal. Wat dacht u van: "Dat gaat zomaar niet, dat kost duiten", aldus K. Klazes. Hij zei dit op 18 december j.l. tijdens een geanimeerde bijeenkomst die was georganiseerd ter gelegenheid van het officieel afscheid van J. Nijland, als voorzitter van Bio. Deze bijeenkomst stond in het titel "Ere-voorzitter". Een aantal bekende Nederlanders "uit het verleden" waren ook aanwezig om een videoband in ontvangst te nemen. De theaters, die niet op deze bijeenkomst aanwezig waren zullen deze band later "aangereikt" krijgen. BIO-AWARD NAAR REUVER Het Luxor-theater in Reuver is winnaar geworden van de Bio- Award. Deze prijs, in de vorm van een zuil, hebben zij te danken aan de hoogste gemiddelde opbrengst per bezoeker tijdens de zomercollecte 1990. De"top-5", zag er als volgt uit: 2. Euro-Cinema, Arnhem 3. Camera/The Movies, Groningen 4. City Theaters/Movies, Utrecht 5. City, Hilversum -' v teken van de Bio-collectefilms. Daarom waren ook tientallen vertegenwoordiger van de Nederlandse bioscopen en leden van de Nederlandse Bond Bioscoop- en Filmondernemingen op deze bijeenkomst aanwezig. Van alle collectefilms is onder het motto "Bio, van Bergen aan Zee tot Belize" een compilatie. De videoband werd als eerste uitgereikt aan de heer J. Nijland als dank voor zijn inzet en betrokkenheid bij het werk van Bio. De "bouwer aan het fundament van de relatie bioscoopwereld en Bio", zoals hij in een toespraak werd genoemd, nam een speciaal ontworpen speld in ontvangst, behorende bij de De "cijfermatige" kant van de zomercollecte geeft ons het vol gende beeld te zien: In de collecteperiode hebben 926.151 bezoekers de diverse theaters bezocht. Ruim 646.000 bezoekers hebben de gelegen heid gehad om iets in de bus te doen. Delen we dit aantal door de collecteopbrengst 186.811,42) zien we dat gemiddeld een bezoeker 0,28 (9) cent heeft gegeven. Een mooi resultaat. Onze dank gaat dan ook uit naar allen die ook dit keer zich hebben ingezet voor onze Stichting. VIDEOBAND BEVAT UNIEK MATERIAAL De videoband "Bio, van Bergen aan Zee tot Belize" bevat unieke beelden. Maar ook blijkt dat wij kunnen spreken van een unieke relatie met de filmwereld. Tot deze conclusie komen wij als we zien hoe de media zich op deze band hebben gestort. In het Tros- programma "Hollywood Boulevard" mocht onze directeur mr. W.L.A. van Tuyll van Serooskerken deze relatie nog eens vertellen. Zijn woorden werden afgewisseld met beelden uit oude collecte films. Momenteel worden plannen gemaakt met de NCRV om iets met deze videoproductie te doen. In een TROS-documentaire over "50 jaar medicijnen" zijn ook een aantal beelden opgenomen van een vroegere collectefilm. Eerlijk gezegd, we wisten dat we uniek materiaal beven water hebben gehaald maar deze "aandacht" hadden we zeker niet verwacht. Wij zijn er vanzelfsprekend wel blij mee. S. Steenstra Bert Haanstra (midden) in gesprek met de heer en mevrouw Nijland Bob Roozen spreekt, onder toeziend oog van K.Klazes, nog éénmaal zijn histo rische woorden uit Voor de laatste keer reikt de heer J.Nijland de Bio-Award uit

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 11