-*ï 111 4" part HAANSTRA: HET GROTE GELD MET DE KORTE FILM Haanstra, na of met Joris Ivens, nog steeds de bekendste Neder landse filmer in het buitenland met name van de documentaire film, blijft een besteller! De meeste van zijn films zitten in het buitenlands pakket van de RVD en vinden hun weg naar vele buitenlandse televisiestations en andere vertoningscircuits. Het meest sprekende voorbeeld is wellicht de film "Glas", in 1958 naast de opdrachtfilm "Over glas gesproken" op eigen initiatief gelijktijdig en daardoor voor het geringe bedrag van f 33.000- aan productiekosten geproduceerd. Vanaf het productiejaar 1958 tot heden zijn er enkele tonnen aan opbrengst aan Haanstra uitgekeerd. Het laatste nieuws is dat de film in 1991 opnieuw wordt uitgebracht, nu op de home-videomarkt. Zijn films over vergelijkend gedrag bij mens en dier, zoals die over mensapen, hebben eveneens een ongekende verkoop gehaald. Maar ook de andere documentaires, t.w. "De Stem van het Water", "En de zee was niet meer", Delta Phase I", "Nationale Parken: Noodzaak", "Nederland en Rembrandt, schilder van de mens" waren een groot sukses. Tot slot de Haanstra-Omnibus, een projektvan Cor Koppies Video samen met de RVD, waarvan tot en met 30 november 1990 ca. 3.000 exemplaren zijn verkocht in Nederland tegen de huidige prijs van f99,-! m Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart a.s. presenteert Stichting Film Events in samenwerking met de Cannon Group Nederland "The Weekend of Terror, part VIII". Dit jaarlijkse 'mini-festival van de fantastische film' zal ook deze keer weer plaatsgrijpen in het Amsterdamse Cannon Tuschinski Theater. Evenals in voorgaande jaren zullen tijdens het Weekend of Terror weer vele horror-, fantasy-, en science fiction-films een voor première of eenmalige Nederlandse bioscoopvertoning beleven. Onder enig voorbehoud zullen o.a. te zien zijn: "The Exorcist III" van William Peter Blatty, "A Nightmare on Elm Street 5", "The Dream Child" en "Predator 2" van Stephen Hopkins, "Edward Scissorhands" van Tim Burton, "Maniac Cop 2" van William Lustig, "Meet the Feebles" van Peter Jackson, en het geruchtma kende Amerikaanse cult-sukses "Henry: Portrait of a serial killer" van John McNaughton. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Weekend of Terror luister worden bijgezet door de persoonlijke aanwezigheid van acteur Robert Englund (Freddy Krueger uit de Nightmare on Elm Street-reeks) en regisseur Herschell Gordon Lewis (pionier van de zg. 'splatter movies'), aan wie een retrospectieve gewijd zal worden. The Weekend of Terror, Part VIII vangt beide dagen aan om 24.15 uur 's nachts en zal duren tot ongeveer 8.00 uur 's ochtends. De kaartverkoop begint op 9 maart aan de kassa van Tuschinski. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Vanaf 9 maart zullen tevens kaarten worden verkocht aan de kassa's van de volgende theaters: Cinerama - Rotterdam, Odeon - Den Haag, Rembrandt - Utrecht, City - Groningen, en Mabi - Maastricht. Wegens behandeling van de Filmnota, welke ons vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte, is de rubriek "Vrouwen in het Vak" komen te vervallen. fJUf ÜSsT '**S$£ 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 13