ERETEKENS N.B.B. ZonuuUi 'n fredacAte... AV TENNISTOERNOOI 1991 INTERNATIONALE AWARDS Tegenwoordig is het geluid in de bioscoop zo goed, dat zelts de ondertiteling ervan meetrilt! Ook dit jaar organiseert Peter Kanters Public Relations weer een tennistoernooi voor iedereen werkzaam binnen de AV sector. Het toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 6 april in het Tulip Tennis Center in Hilversum. De inschrijving (f 30,-- p.p.) sluit op 15 maart a.s. ZILVEREN ROOS (naschrift) In het artikel "Zilveren Roos" in het decembernummer van FILM is onvermeld gebleven, dat de Zilveren Roos eveneens is toege kend aan de heer J. Nijland, bij zijn afscheid als Bondsvoorzitter in 1982. Uiteraard mag zijn naam in de annalen van de Roos niet ontbre ken. De Stichting Audiovisuele Manifestatie (SAM) en de sectie Audiovisuele Communicatie van het Genootschap voor Re clame (GvR) organiseren op donderdag 21 maart a.s. de vertoning van 's werelds beste commercials en audiovisuele opdrachtprodukties. De vertoning vindt plaats in het Cannon Tuschinski Theater te Amsterdam. Nadere programma informatie: 035-837709/833742 Nadere aanmeldingen informatie: 020-973701 In de tweede helft van 1990 ontvingen de volgende medewerkers van de bij de N.l aangesloten bedrijven onderscheidingen: ZILVEREN BROCHETTE P.A.Beurskens Minerva H.S.M.Bruin Cineco P.H.Buursema Doetinchemse Biosc.Ond. E.Dagelet Bioscoopond. Wolff E.R.M.van Driel Cinema Royal Oss F.van Erkel Cannon Cinemas C.van Eyk Bioscoopond. Wolff W.E.Feldkamp Cinema Royal Oss H.A.Goslinga Cannon Cinemas P.de Graaf Cor Koppies E.de Haan Minerva S.Halenbeek Cineco T.Hessels Jogchem's Theaters CD.van de Hoven Schouwburgcomplex Gouda C.S.Jansen Cannon Cinemas R.Kraal Cannon Cinemas E.C.Krisman Cannon Cinemas Krikke Cor Koppies A.Misdom Cannon Cinemas G.Pas Koopal-Waskowsy M.Pieper Toonder Studio J.Reijbroek Jogchem's Theaters E.J.H.Reulink Doetinchemse Biosc.Ond. K.Ruiter Cor Koppies H.G.Selier Minerva J.Timmer Jogchem's Theaters GOUDEN BROCHETTE C.E.Cirkel Reits Bioscoopond. Wolff F.W.van Oossanen UFIO van Rhijn van de Tol Doetinchemse Biosc.Ond. J.W.L. Senders Minerva W.van de Zee Metasound GOUDEN SPELD W.Bakker Cinema Royal Oss N.Bollongino Are Visuals P.Keizer Minerva J.van Oossanen UFIO A.Roest Metasound J.Roost Metasound J.F.Ter Meulen Cor Koppies G.Schuller Cannon Cinemas P.J.Tilro Cannon J.A.Westen Minerva ZILVEREN SPELD H.Arons Cannon Cinemas P.M.Bakker Minerva T.Buursema Doetinchemse Biosc.Ond. G.H.M.Denneman Cannon Cinemas F.H.W.Derks Culturele Raad Veenendaal A.K.P Eekelen Minerva J.W.F.Ferwerda Cannon Cinemas H.Fonk Cor Koppies J.L.van Gameren UFIO F.B.Hoedemakers Cannon Cinemas Th.E.B.J.Hoedemakers Cannon Cinemas R.Jhakrie Bioscoopond. Wolff E.J.M.Jansen Gofilex Film P. Keizer Minerva P.Mathot Toonder Studio R.Kraa Minerva C.Kruyer UFIO Flinks Bioscoopond.Wolff J.Mulder UFIO J.B.Mulder Cineco J.A.Nauta Cinex N.B.Rijndorp Minerva S.Samb Gofilex Film R.Schenk UIP R.Simjoum Koopal-Waskowsky W.R.Telelepta Joh.Miedema R.de Vries Minerva A.de Wals Cinex GOUDEN SPELD MET DIAMANT J.Arkenbout Filmtrust B.Schipper Toonder Studio 1 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 19