EURO-PRODUKTIE STICHTING TRANSPORT N.B.B. J0> 1 Op 21 december j.l. hebben de ministers van het Europees Parlement in Rome aan MEDIA voor de komende vijf jaar 200 miljoen ECU toegekend. Na een proefperiode van 18 maanden zijn alle twaalf projekten die onder MEDIA vallen geaccepteerd. MEDIA's Holde Lhoest: "MEDIA's doel is een Europese markt te scheppen voor services in de audiovisuele sector. Elke ECU van MEDIA trekt ca. 30 ECU'S aan van investeerders. 14 miljoen dollar van MEDIA hebben 375 milj.dollars opgele verd." Van de 90.000 uur films, televisiefilms en programma's welke Europa uitzendt, is maar 5.000 uur door Europeanen gemaakt (daarvan werd 90% nooit naar andere Europese landen geëxpor teerd.) Overzicht EFDO-steun over de proefperiode van 18 maanden (vanaf juli 1988): Land aantal distr films steun Frankrijk 16 28 1.395.052,23 ECU) Duitsland 9 38 1.412.632,10 ECU) Italië 3 26 1.471.920,26 ECU) Groot Brittanië 7 17 244.529,57 ECU) Spanje 5 21 723.857,33 ECU) Portugal 4 15 115.135,14 ECU) Zwitserland 4 22 379.066,51 ECU) Denemarken 4 4 44.567,79 ECU) Griekenland 1 6 126.351,72 ECU) België 1 26 264.820,00 ECU) Ierland 1 -- Nederland 1 21 155.785,05 ECU) Oostenrijk - 17 87.493,69 ECU) Co-productie met Frankrijk Bron: Filmecho/Filmwoche, nr.1, 4.1.1991, p.4 Ook in 1990 nam het volume van het aantal door van Gend Loos in opdracht van de Stichting Filmtransport N.B.B. toe. De tendens meer trailers en reklame (w.o. naast posters en foto's ook leaflets en display-materiaal) naar de bioscopen te sturen, zette zich in 1990 voort; een stijging van 11% voor trailers en 15% voor reklamepakketten. 1990 1989 1988 Hoofdfilms 14.722 14.469 16.420 Trailers 9.218 8.301 8.205 Reklamepakketten 24.739 21.472 19.176 Trailes reklame 4.896 4.825 5.439 Diverse 24.073 23.599 21.801 w.o. reklamefilms, Holland Film Pomotion Materiaal en het blad FILM. COMMISSIES De Commissie Nieuwe Zaken heeft aan Mabi BVte Maastricht toestemming verleend tot het gaan exploiteren van een per manente bioscoop-A "Cine-K" te Maastricht. Cine-K werd tot einde 1989 geëxploiteerd door Exploitatie Mij. Bios BV. PERSONALIA Sinds enige tijd begeleidt PHOEBE FELEN een sponsorwervingsaktie bij het Nederlands Filmmuseum. Daarnaast heeft zij al geruime tijd een eigen bureau voor sponsorwerving voor Neder landse speelfilms. Hiervoor werkte zij bij organi- satie-adviesbureau's en bij re clamebureau Saatchi Saatchi Advertising als radio-tv-producer. Adres: Goudsbloemstraat 110, 1015 JS Amsterdam, tel.020-260339 Na vijf jaar heeft JUDITH VOS de publiciteitsafdeling van U.I.P. per 1 februari jl. verlaten. Zij zet haar PR-werkzaamheden in een an dere werkkring buiten het film bedrijf voort. VERHUISD HOLLAND FILM PROMOTION Herengracht 164 1016 BP Amsterdam Tel. 020-240091 Fax 020-386389 Stg. Film- en Theatercentrum PLAZA FUTURA Leenderweg 65 Postbus 4502 5601 EM Eindhoven Tel. 040-116666 Fax 040-126533 MR PROGRAM PRODUCTIONS Oude Gracht 19 1381 CG Weesp Tel. 02940-11688 DRS.E.C.KRISMAN is per 2 ja nuari jl. benoemd tot Hoofd van de afdeling automatisering van CANNON CINEMAS. Hij volgt in deze functie Joop Jansen op. HENK N. OPSTELTEN is per 1 januari jl. benoemd tot Direkteur Film Video van FACE HOL DINGS BV. Hij zal o.a. de eind verantwoordelijkheid dragen voor Face Holdings' dochter maatschappijen Home Video Partners, CNR Film Video Benelux en CDB Video. Opstelten zal in de functie van Direkteur CNR Film Video Nederland worden opgevolgd door DIRK R.G. DE LILLE. Met ingang van 1 januari jl. is HENK VERHAGEN in dienst getreden bij META SOUND in de functie van commercieel direkteur. De heer Verhagen is afkomstig uit het bedrijfsleven. 24

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 25