PAASNUMMER FILM INTERNATIONALE FILMWEEK SURINAME ALFABETISCH OVERZICHT VAN TITELS EN KOPIEËN DOOR DE LEDEN VERHUURDERS WIJZIGING MINIMUM(JEUGD)LONEN Per 1 januari 1991 zijn de bruto minimum(jeugd)lonen met 1.27% verhoogd. De bedragen zijn als volgt: van voll. per mnd. per week min.loon leeftijd 23 jaar 100 f2.067,00 f477,00 22 jaar 85 1.757,00 405,50 21 jaar 72,5 1.498,00 345,80 20 jaar 61,5 1.271,20 293,40 19 jaar 52,5 1.085,20 250,40 18 jaar 45,5 940,50 217,00 17 jaar 39,5 816,50 188,40 16 jaar 34,5 713,10 164,60 15 jaar 30 620,10 143,10 December vorig jaar vond voor de derde maal de Internationale Filmweek Suriname plaats, georganiseerd door het comité In ternationale Filmweek in samenwerking met de Surinaamse distributeur Interfilms, de Nederlandse filmdistributeur Concorde Film en de Surinaamse Film Associatie. Erwerdennegentienfilms vertoond, waarvan de meesten meteen Oscar zijn bekroond of genomineerd werden. Initiatiefnemer tot het organiseren van de filmweek was de heer R. Jadnanansingh, directeur-eigenaar van het Star Theater in Paramaribo en directeur van Interfilms. Interfilms maakte het middels internationale kontakten in de filmwereld mogelijk kwaliteitsfilms naar Suriname te halen, waaraan grote behoefte bestaat als tegenhanger van de vele gewelddadige aktiefilms. De heer Jadnanansingh is ook in Nederland geen onbekende. Hij doet al veertig jaar zaken in Nederland en is bovendien donateur van de N.B.B. Het eerstvolgende nummer verschijnt op vrijdag 29 maart Reserveren van pagina's voorverslagen, ingezonden brieven, enz. vóór 1 maart bij de redactie: Annita Dekker Tel.: 03402-70202 Fax: 03402-70283 Reserveren van pagina's voor advertenties vóór 1 maart bij Filmplan Tel.: 020-793843 Deadline kopij: 8 maart Deadline artwork: 15 maart FILM ZAL VERDER VERSCHIJNEN OP 8 mei (Pinkstemummer) 21 juni 2 augustus 13 september 18 oktober 20 december (Kerstnummer) VERGADERINGEN VAN N.B.B. BESTUREN EN -COMMISSIES IN de laatste drie jaar 1990 Bondsbestuur 4 Bondsraad 1 Afd. Bioscoopexploitanten 6 Afd. Filmverhuurders 2 Afd. Speelfilmproducenten Sociale Commissie 4 Stg. I.O.T.B. 2 Commissie Nieuwe Zaken 3 Commissie Vestigingsnormen 1 Raad van Beroep 1 Commissie van Geschillen 4 Commissie Disc. Rechtspraak 3 Commissie Marketing Comm. 5 Stg. Video Veilig 4 38 Aantal verzonden brieven 1.769 Aantal verzonden circulaires 465 1989 7 1 5 3 3 2 3 8 1 8 7 54 2.590 514 1988 9 2 6 3 3 6 7 9 2 3 2 13 10 75 2.646 520 uitgebracht in de periode 4 januari - 31 januari 1991 AIR AMERICA (Concorde) 2e prem. B BLUE STEEL (M.P.G.) COME SEE THE PARADISE (Holl.Film Rel.) COMFORT OF STRANGERS (Cannon Tusch.; F FRESHMAN (Columbia) M MARI DE LA COIFFEUSE, LE (Cor Koppies) N NARROW MARGIN (Concorde) IMAVY SEALS (Columbia) PACIFIC HEIGHTS (M.P.G.) R ROMERO (Concorde) REUNION (Cannon Tusch.) T TEMPTATION OF SUCCESS (Hungry Eye) 11 jan. 11 jan. 18 jan. 25 jan. 18 jan. 25 jan. 25 jan. 18 jan. 25 jan. 11 jan. 4 jan. 3 7 8 3 7 2 9 20 28

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 29