AGENDA 1991 Zomervakantie 1991 1928. Bij speelfilms die handelen over bepaalde gebeurtenissen (b.v. de Eerste Wereldoorlog) weet je dat ze in ieder geval omstreeks ot na die tijd gemaakt moeten zijn. Voorts is de mode een belangrijk daterings-aspect: rokken boven of over de enkels (de overgang vindt rond 1920 plaats); van 1910 tot 1914 droeg men kolossale bepluimde hoeden, daarna schuin op het hoofd gezette flaphoeden, en vanaf de tweede helft van de jaren twintig verschijnen de pothoedjes. Auto's zijn in de jaren tien nog veeleer een soort veredelde koetsen, vrij hoog, terwijl ze in de jaren twintig steeds lager worden. Op de nummerplaten van Amerikaanse auto's staat regelmatig, naast de afkortingen van de staat waar ze gemaakt zijn (CAL Calif ornië), ook het jaar waar ze in geproduceerd zijn vermeld. Je moet natuurlijk wel de kans krijgen om van een voorbijrazende auto die plaatte kunnen lezen. Tenslotte kunnen oude films een hint geven wat betreft een datering bij benadering via de informatie op de perforatierand van de film. Pathé zette tussen 1905 en 1915 verschillende soorten opschriften op de perforatierand, die per jaar of per twee jaar verschilden. Zo kun je het filmmateriaal op jaar of met een marge van een jaar dateren. Natuurlijk kan de datum van de originele film iets eerder zijn, b.v. bepaalde kluchten werden vanwege hun populariteit nogal eens opnieuw geprint. Ook andere filmmaatschappijen zetten hun naam op de perfora tierand, zoals Messter, Cines, Ambrosio en Vitagraph, maar daar is de datering veel lastiger van vastte stellen. Wel kun je grofweg stellen dat na circa 1916 dit soort opschriften verdwenen zijn. Daarnaast is op de perforatierand vaak de naam van de maker van het materiaal aangegeven, zoals Eastman Kodak, Agfa, Gevaert en Pathé. Eastman Kodakgebruikte vanaf 1916eencodering bestaand uit abstracte tekens (stippen, vierkanten, rechthoeken en drie hoeken), die afzonderlijk of in combinatie met elkaar het jaar van de produktie van het materiaal aangeven (wat zoals gezegd kan verschillen met het jaarvan de film). Agfagebruikte een belettering die voor 1924 anders is dan daarna. Op de perforatie van Pathé materiaal uit de jaren twintig is na de tekst 'Pathé Cinéma France' of 'Pathé Cinéma Paris' een cijfercode te lezen, waarbij de eerste twee cijfers op een produktiejaar slaan. Over het algemeen kan gesteld worden, dat bepaalde landen voorkeur gaven aan bepaalde leveranciers van filmmateriaal. Zo had Agfa in de jaren twintig bijna een monopoliepositie in Duitsland, terwijl Frankrijk in dezelfde jaren veel met Pathé-materiaal werkte. Opvallend is dat praktisch al het materiaal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland vertoond werd, zowel in Duitsland als in Nederland gemaakt, Gevaert-film is. Voor al deze eerste identificaties is een van de meest belangrijke handboeken dat van Harold Brown, van 1935 tot 1984 werkzaam bij het Londense National Film Archive. Hij heeft na jarenlang kijken naar oude films constateringen kunnen doen over o.a. het vaststellen van dateringen en land van produktie, via de informatie die een filmkopie zelf geeft. Zijn oorspronkelijk in 1967 verschenen werkje over filmidentificatie, Notes on Film Identification by Examination of Copies, werd in 1990 gevolgd door een fors uitgebreide en vernieuwde uitgave, getiteld Physical Characteristics of Early Films as Aids to Identification. Dit handboek is een welkome hulp bij het archeologische en detective-achtige speurwerkvan het Filmmuseum naarde (nog) onbekende schatten van haar eigen collectie. Ivo L. Blom KROKUSVAKANTIE 9-12 februari BEKENDMAKING OSCARNOMINATIES 13 februari FESTIVAL BERLIJN 15-26 februari AMERICAN FILMMARKET inLOSANGELES 28 februari - 6 maart CONTACTDAG 5 maart OPERATEURSEXAMEN 19 maart OSCAR UITREIKING 25 maart PASEN 31 maart -1 april CONTACTDAG 3 april MIPTVCANNES 19-24 april CONTACTDAG 7 mei FILMFESTIVAL CANNES 9-20 mei HEMELVAARTSDAG 9 mei PINKSTEREN 19-20 mei CONTACTDAG 4 juni CONTACTDAG 2 juli CONTACTDAG 6 augustus CONTACTDAG 3 september NEDERLANDSE FILMDAGEN 18-26 september CONTACTDAG 1 oktober MIPCOM in CANNES 10-14 oktober HERFSTVAKANTIE 12-20 oktober MIFED in MILAAN 20 - 25 oktober TWEEDE AMERICAN FILMMARKET in L.A. 21 - 27 oktober OPERATEURSEXAMEN 22 oktober CONTACTDAG 5 november Basisonderwijs: regio noord: 29 juni regio midden: 6 juli regio zuid: 20 juli -11 augustus -18 augustus - 1 september Voortgezet onderwijs: regio noord: 29 juni -18 augustus regio midden: 6 juli -25 augustus regio zuid: 13 juli - 1 september medewerker catalogisatie en research nitraatfilms 31

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 32