01 WINTER DOOR Stijging bioscoopbezoek Cinescope De basis-kwaliteitsnorm Rusland aktie Even voorstellen. De pessimisten zeiden: - "Er is dit jaar geen James Bond-film, het bezoek valt drastisch terug" - "Tijdens het WK komt er niemand" - "Er is geen enkele goede Kerstfilm" De feiten zijn: - Meerdere goede films met veel bezoek - Een uitstekende Kerstperiode - Stijging van het bezoek t.o.v. het jaar 1989. In de bioscopen binnen het Cinescope-circuit steeg het bezoekcijfer, rekening houdende met de "53 weken-problematiek", met circa 2%. Dit is een prima resultaat. Het bereik van Cinescope is gestegen tot 41,5% van het totale aantal bioscoopbezoekers (cijfers t/m week 48) terwijl dit bereik zelfs boven de 60% ligt buiten de 3 grote steden. Uit de meest recente cijfers van het Bureau voor Budgettencontrole (B.B.C.) b.v. blijkt dat het omzetaandeel van Cinescope circa 30% bedraagt. Dit lij kt te laag in verhouding met het bereik, doch hier ligt een duidelijke filosofie aan ten grondslag. Zowel de bioscoopexploitanten in ons circuit en zeker het publiek (naar wij mogen aannemen in alle theaters) heeft geen behoefte aan een overdosis commercials. Wij streven dan ook naar een gelijkmatige bezetting van het reklameblok dat, zeker omdat de hoofdfilms tegenwoordig vaak lang zijn, niet teveel minuten mag opslokken waarbij uiteraard het rendement voor de bioscoopexploitanten voldoende zal moeten zijn. Ook voor de adverteerders is het van het grootste belang dat hun commercial niet "verdrinkt" tussen vele andere. Mede omdat wij, om aan een aantal wensen van adverteerders te voldoen, een groot aantal nieuwe flexibele inzetmogelijkheden hebben gecreëerd hebben wij eralle vertrouwen in dat ook 1991 een positief jaar wordt. Piet Davelaar Wanneer een medewerker van Cinescope Bioscoopreclame een willekeurig bioscooptheater binnenloopt wordt hij of zij al snel belaagd(?) met vragen betreffende de kwaliteitvan de commercials, reclamefilms en natuurlijk de reclamedia's. Opmerkingen als: "Er wordt al weken een reclamedia vertoond waarvan het glas gebroken of verbrand is" of "De kleur is niet goed meer" mogen natuurlijk niet voorkomen. Ditzelfde geldt voor commercials met bekabeling etc. Opmerkingen betreffende de kwaliteit van de reclame moeten niet dan gemeld worden wanneer er toevallig een medewerker van Cinescope op bezoek is, maar direct zodra er een probleem wordt geconstateerd opdat er actie ondernomen kan worden. Lay-out van de reclame-dia, de vorm waarin een reclamefilm of commercial gegoten is, is natuurlijk minder eenvoudig te beoordelen en vaak een kwestie van persoonlijke smaak. De medewerkersvan hetEurocinematheaterteArnhem kwamen met het idee om een formulierte ontwerpen waarop kwaliteitsproblemen gemeld kunnen worden. Een uitstekend initiatief. Wij hebben dit idee inmiddels geconcretiseerd en op deze wijze kunnen alle theatermedewerkers meewerken aan een optimale reklame-vertoning. In het komende jaar wil Cinescope graag (haar medewerking aan) inspanningen verrichten voor het opstellen van richtlijnen om te komen tot een basiskwaliteitsnorm voor commercials en reclame dia's. Mede met het oog op de in het komende jaar op meer uitgebreide schaal starten van reclame op de lokale radio en tv is alleen de kwaliteit van de reclame bepalend, hoe wij uit deze (serieuze) concurrentie strijd naar voren komen. Met richtlijnen voor een basiskwaliteitsnorm en natuurlijk de on dersteuning en medewerking van bioscoopexploitanten en haar medewerkers maken wij zeker een goede kans. Hans Lammerts Hl D hE DHSCSlil Dat bioscoopreklame ook ingezet kan worden als snel aktiemedium bleek toen op 15 december niet alleen &Lr JJ5 Il V 9$ En TV-kijkend Nederland maar ook zeer vele bioscoopbezoekers kennis konden nemen van de Rusland aktie. Door een snelle coördinatie tussen de NBB, de VARA en Cinescope werden er die avond in 80 bioscoopzalen dia's van de aktie vertoond. (SÖDD@§@®[°Xi V i Filmreclame b.v. Bioscoopreclame b.v. Automatisering b.v. Oudegracht 154 Postbus 773 3500 AT Utrecht tel.: 030-315872/315819 fax 030-315227 Hans Lammerts Na zijn fotografische opleiding begon Hans in 1976 bij het toenmalige Actieffilm B.V. in Groningen. Hij ontwierp en vervaardigde daar de dia's. Na de over name door Cinescope kwam Hans in 1982 naar Utrecht en hier bestond (en bestaat) zijn werk niet alleen uit het maken van reklamedia's doch hij ver zorgt ook vele andere uitingen van Cinescope zoals de advertenties, Cinescope-lnfo in FILM, de video tapes, fotoreportages etc. Voorts geeft hij creatieve adviezen aan zowel adver teerders als de buitendienst en bewaakt hij de kwa liteitvan een aantal zaken waarover hij in deze rubriek een artikel schrijft.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 35