Bioscoop-advertising Doorbraak kassa-automatisering Uit de oude doos heeft deze media-inzet wel het beoogde effect voor de bioscoop bezoeker voor de individuele theater-exploitant? Laten we voorop stellen, dat het publiek die een gemiddelde tv- adverteerder bereikt, compleet afwijkend is van die mensen die in de bioscoop komen. Een "vader en zoon" of "moeder en dochter"-relatie zouden de 2 media genoemd kunnen worden. Waar tv ouder publiek bereikt, is bioscoop jong en dynamisch. Denken we. Want is bioscoop eigenlijk wel zo flitsend? Op het doek ja, maar als je ziet wat bioscoop voor middelen inzet om hun doelgroep te bereiken, dan zet ik - op persoonlijke titel - toch soms wel wat vraagtekens. Onderstaand een korte uitleg. De televisie-inzet is logisch, vermits goed geselecteerd op jongeren programma's en efficiënt ingekocht. De exposure van tv: beeld in combinatie met geluid trekt de meeste parallellen met bioscoop en kan dus de boodschap goed overbrengen. Dagbladen, waarvan bekend is dat de jeugd die in steeds mindere mate leest, ondanks de marketinginspanningen van de dagblad exploitant, wordt door de theaters in hevige mate ingezet. Als je een keertje bij de kassa van een bioscoop gaat staan en kijkt naat de betalende bezoekers: zijn dat nou krantenlezers? Neen, dat is die verdomd moeilijk te bereiken groep 15-24 jarigen! Radio is daarvoor een goede mediakeuze, maar dat zal bij de individuele, lokaal opererende theaterexploitanten niet echt wat bijdragen. Buitenreclame in zijn gemeente en vlak bij zijn bioscoop geeft herkenning en een sterke support aan de tv-boodschappen. Tot zover is er niets nieuws onder de zon. Maar waarom, als er in dit land al zo lang bekend is dat a. de bezoekfrequentie zo afgrijselijk laag ligt t.o.v. de ons omrin gende landen b. de doelgroep op zich best bekend is doet de gezamelijke industrie nu niets aan letterlijke klantenbinding? Een aantal suggesties, waarbij ik me als consument opstel: 1ik wil een jaarabonnement voor 25 bezoeken aan 1 theater, en ik wil zelf bepalen wanneer en met hoeveel mensen ik ga. 2. ik wil wekelijks geïnformeerd worden over de films die er bij mij in de buurt draaien. Een kopie van de filmtrailer van 1 theater), moet toch kunnen? 3. mag ik dan gelijk horen wat er de komende tijd verwacht wordt? 4. als ik naar de bioscoop ga, waarom kan ik dan pas de volgende dag mijzelf informeren over de produkten die ik daar gezien heb? Ik wil graag meer dingen weten. Want ik ben jong, nieuwsgierig en bereid van merk te wisselen. Kortom, -nu weer als planner- die doelgroep is perfekt te benaderen via 't medium het bioscooptheater, waar "toevallig" ook nog films draaien. Maar de exploitanten moeten wel wat gaan doen aan een stukje echte klantenbinding, want hun klant komt al zo weinig - misschien omdat hij zoveel alternatieven al krijgt aange boden. Die klantenbinding is immers in het belang van bioscoopexploitant, filmverhuurder, adverteerder en: de jonge consument zelf heeft er bepaald geen hekel aan.... Jacques Koster is media-director van Universal Media b. v. en manager van de nevenvestiging Arnhem. Universal beheert de reklame budgetten vano.m. Camel, Coca Cola, Dommelsch Bier en Smirnoff. Vlak voor het ter perse gaan van deze editie van FILM is er door 2 grote bioscoop-exploitanten een belangrijke beslissing genomen m.b.t. de automatisering van de kaartverkoop. Zowel Jogchem's Theaters B.V. als AF Wolff B.V. hebben gekozen voor, in principe alle complexen, de TAS-software van Duware welke op Compaq-netwerken geïnstalleerd zal worden. Deze beslissing is zeer goed overwogen. Bij Wolff zijn zelfs alle 4 de bestaande software-systemen getest en Duware bleek duidelijk de beste software te leveren bij een zeer acceptabele prijsstelling. Ook bij de 2 andere grote exploitanten Cannon en Minerva staan inmiddels dezelfde configuraties alsmede bij enige zelfstandige bioscopen als Alhambra Enschede en Alhambra Vlissingen. Zoals reeds eerder gemeld zal Cinescope het onderhoud van deze systemen op zich nemen alsmede de levering van tickets e.d.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 36