DE CHARME VAN HET VAK. FILM is een uitgave van de Nederlandse Bond van Bios coop-en Filmondernemingen Jan Luykenstraat2 1071 CM Amsterdam Postbus 75048 1070 AA Amsterdam Telefoon: 020-799261 Telefax 020-750398 Redaktie: Drs. Wim J.A. van Roosmalen Drs. Annita Dekker Wil van Dommelen Frank van der Putte Adres: p/aEdisonhuis Postbus 334 3430 AH Nieuwegein Telefoon: 03402-70200/70202 Telefax 03402-70283 Advertenties: Adviesburo Filmplan V.O.F. vanEeghenstraat38 1071 GH Amsterdam Telefoon: 020-793843 Druk: Drukkerij Atlas BV/Soest Abonnementen: 70,-per kalenderjaar Voorpagina (l.b.): Smoky Jet, Stadskanaal "We moeten praten over het percentage en/of over het begin van de speel week en/of o ver de publiciteitsbijdrage en/ofde data en/of o ver het premièretheater en/of.enz. Er wordt veel gepraat, onderhandeld, afgesproken en herroepen in onze bedrijfstak. Vaak gebeurt dat in gerede harmonie, vaak met stemverheffing of met verholen dreigingen, soms met heftige botsin gen en meningsverschillen, welke bij een volgende film zijn vergeten. Het hoort bij het vak en is niet iets dat speciaal onze bedrijfstak kenmerkt. Helaas wordt wel vaak té lang nagekaart over de minder prettige voorvallen en toont men minachting voor de tegenpartij. Gaat het oud-zeer een eigen doelloos leven leiden en herkent men na verloop van tijd in de olifanten niet meer de muizen. Kortom er wordt te veel kostbare tijden energie verpild aan zaken, die zijn gebeurd, en waarbij men meer dan eens vergeet de hand in eigen boezem te steken. Laten we proberen - al was het maar voor één jaar - de vervelende zaken, de kleine vete's, de misverstanden af te doen als De Charme Van Het Vak, waarbij we rustig een subtiele glimlach mogen produ ceren. De redaktie INHOUD pag. Bondsraad 5 H.Beerekamp: In het hol van de leeuw 6 De Oscars naderen... 6 179 premières in 1990 7 Bio Nieuws/Jubilarissen 1990 9 Minister H.d'Ancona: Adviesaanvraag inzake het filmbefeid 13 Concorde Trade Show - Kinopolis 18 f.P. van den Berg: Meevallers Missers 23 Personalia/Commissies 24 H. ten Berge: Ingezonden brief 25 Uitgebrachte titels kopieën in 1991 26 I.L.BIom: Van dameshoeden en nummerborden 29 Wordt Verwacht 32 Cinescope Info 34 FILM verschijnt 8 a 9 keer per jaar en wordt via controlled circulation toegestuurd aan de leden van de N.B.B., geassocieerde en facilitaire bedrijven, mediaen overheid.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 5